Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1968 to 1987 of 13357 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2011-09-12Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовкиКоваль, Оксана Євгенівна
2011-09-12Підготовка учнів 8–9 класів до вибору професій типу «людина – художній образ» у взаємодії загальноосвітньої школи та коледжу мистецтвІваньо, Юрій Юрійович
2011-09-13Моніторинг якості природничо-наукової освіти в університетах СШАОлендр, Тетяна Михайлівна
2011-09-14Полікультурне виховання учнів середніх (5-8) класів в умовах родинно-шкільного освітнього просторуЧумак, Лариса Володимирівна
2011-09-26Професійна підготовка соціальних працівників у вищих навчальних закладах АвстраліїСлозанська, Ганна Іванівна
2011-09-26Формування мотивації до професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині.Леврінц, Маріанна Іванівна
2011-09-26Організаційно-педагогічні умови забезпечення професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх фахівців з маркетингу.Ребрина, Анатолій Арсенович
2011-10-01Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітейСалюк, Богдана Анатоліївна
2011-10-06Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Ґолдінґа.Литвинюк, Оксана Миколаївна
2011-10-06Типологія екзистенціалів війни в українсько-німецькому літературному просторі (на матеріалі прозових творів про Другу світову війну).Маланій, Назар Ігорович
2011-10-10Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (ХХ – початок ХХІ ст.)Василюк, Алла Володимирівна
2011-10-10Художні моделі світу у постколоніальному романі (Джин Рис, Чінуа Ачебе, Відіадхар Найпол)Бурко, Віра Олександрівна
2011-10-10Художні моделі світу у постколоніальному романі (Джин Рис, Чінуа Ачебе, Відіадхар Найпол).Бурко, Віра Олександрівна
2011-11-03Політика Польщі щодо ліворадикального руху в Західній Україні (1918–1939 рр.).Місько, Володимир Володимирович
2011-11-11Станіслав Пшибишевський і українська література кінця ХІХ – початку ХХ століття: рецепція і типологія.Ткачук, Тамара Олексіївна
2011-11-15Символ землі та специфіка його художнього втілення у французькій, бельгійській та швейцарській франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза).Кушнір, Ірина Богданівна
2011-11-18Формування активної громадянської позиції підлітків у виховній діяльності Пласту.Остапйовська, Ірина Ігорівна
2011-11-19Розвиток творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку в процесі фізичного вихованняСереда, Ірина Олександрівна
2011-12-26Педагогічні здоров’язбережувальні технології в системі підготовки фахівців економічного профілю.Палічук, Юрій Іванович
2011-12-27Теорія і технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю.Микитенко, Наталія Олександрівна