Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 5953 to 5972 of 20457 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2013Участь української профспілкової студентської організації "Профорус" у покращенні матеріального становища студенства на західних землях в 1921–1926 рр.Мазурок, Ольга
2013Ідейно-виховні заходи в діяльності товариства російських студентів "Друг" у Львові (20–30-ті роки ХХ ст.)Луговська, Тетяна
2013Економічна діяльність "Товариства ім. М. Качковського" (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)Лукашів, Володимир
2013Життя та діяльність професора С. ЛебедєваБогач, Єгор
2013Оцінка О. Тисовським становища шкільної освіти у Східній Галичині в міжвоєнний періодСтруганець, Володимир
2013Демографічна характеристика українців на Холмщині та Підляшші напередодні депортації в 1944–1946 рр.Боднарчук, Юлія
2013Оцінка адаптації видів роду Calycanthus L. до високих температур в умовах Волинської височиниОлешко, В. В.; Гаврилюк, О. С.
2013Отруйні земноводні як компоненти екосистеми та продуценти токсинівРоманенко, О. В.
2013Фітотоксичні та антибактеріальні властивості 1-арилтетразолвмістних похідних 1-тетралін-6-іл-етанонуТкачук, Н. В.; Цехмістер, Г. В.; Янченко, В. О.; Демченко, А. М.
2013Сукцессионные изменения в структуре зооценоза обрастания Одесского залива Черного моряВаригин, А. Ю.
2013Антифунгальна активність деяких мікроміцетів щодо штамів Alternaria alternata (Fr.) Keissl.Савчук, Я. І.; Курченко, І. М.
2013Ветеринарно-санітарний моніторинг стану ураження риби анізакідозом на ринках м. ТернополяПокотило, О. С.; Яриш, Ю. Ю.
2013Забруднення гідротопів басейну верхів'я р. Дністер іонами важких металівГураль, Р. І.
2013Сучасний стан популяції плітки (Rutilus rutilus (L.) Каховського водосховищаРудик-Леуська, Н. Я.; Чуклін, А. В.; Максименко, М. Л.
2013Укорінення живців мезофанерофітів роду Juniperus L. залежно від віку маточної рослиниКолодяженська, Т. І.; Пoхильченко, О. П.; Клименко, Ю. О.
2013Визначення токсичності наноаквацитратів срібла та міді за допомогою тест-організмів різних трофічних рівнівКравченко, О. О.; Максін, В. І.; Коваленко, В. Ф.
2013Еколого-морфологічні групи водоростей в мікрофітобентосі водного об’єкту лентичного типу урбанізованої територіїДавидов, О. А.; Ларіонова, Д. П.
2013Роль прижиттєвих виділень Scirpus lacustris L. в існуванні бактерій Erysipelothrix rhusiopathiaeГулай, О. В.
2013Активність окиснювальних процесів за умов одночасного отруєння щурів сполуками шестивалентного хрому, ізоніазиду та рифампіцинуБурмас, Н. І.; Фіра, Л. С.; Лихацький, П. Г.
2013Неаборигенні види рослин у складі лісових та лучних фітоценозів Волинського ПоліссяОйцюсь, Л. В.