Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 618 to 637 of 11553 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2008Функционально-прагматическая концепция художественной модели текста (Рец.на кн.: Заика В. И. Очерки по теории художественной речи)Лещак, Олег
2008Наратологічні аспекти нового прочитання літературної класикиМацевко-Бекерська, Лідія
2008Наративна оптика поеми 'Катерина' Тараса ШевченкаТкачук, Микола
2008Фрагментарність модерної свідомості в інтертекстуальному наративі поем Т. С. Еліота 'Порожні люди' і 'Безплідна земля'Чумак, Галина
2008Деякі аспекти комунікативно-рецептивних вимірів літературного покоління 'Двотисячників'Черняхівська, Вікторія
2008Наратив дитинства 1980-х: дитячий простірЯковлєва, Вікторія
2008Співвідношення категорій ідіолекту, суржику та поліглосіїЛабащук, Михайло
2008Семіотична природа образного світу в поезії Лесі Українки “Таємний дар”Козлітіна, Олена
2008Роль міжлітературної рецепції у культурному діалозі україни і сша у хх столітті (на прикладі поетичної творчості карла сендберга)Кошіль, Наталя
2008Спроба семіотичного аналізу мотиву культурного „спадку” в текстах Лесі УкраїнкиКочерга, Світлана
2008Жанрово-стилістичні особливості малої прози Вільяма ФолкнерaБоднар, Ольга
2008Релевантность триады смысл-значение-Значимость в системе отношений человек-мирБарашева, Дарья
2008Герой: персонаж у структурі діалогічного наративуСірук, Вікторія
2008Дихотомія художня / не-художня словесність у контексті літературознавчих пошуків другої половини XX сторіччяШестакова, Елеонора
2008Архетипно-наративні концепти творчості Галини Пагутяк крізь призму екзистенційних модусів буття: філософського-літературознавчий підхідХопта, Світлана
2008У пошуках дефініції літератури: культуральний аспектБабій, Людмила
2008Функції заголовку твору в ракурсі літературознавчої антропологіїСокол, Мар'яна
2008Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи ХвильовогоРуденко, Марта
2008Аллитерационный эпитет в свете учения Ф. де Соссюра о двусторонности знакаВолковинский, Александр
2008Зустрічні тяжіння у духовній культурі українства іі половини хх століття: носії, осередки, парадигмиГалицька, Руслана