2018 : [505] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Географічна наука у вимірах ХХI століття [50]

матеріали звітно-наукової конференції викладачів та студентів (19 квітня 2018 р.)

Мистецтво у нелінійному просторі [30]

збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 25 жовтня 2018 року

Logo

Нова українська школа : теорія і практика реалізації інтегрованого підходу [82]

матеріали Міжнародної наукової конференції. 17–18 травня 2018 р., м. Тернопіль

Проблеми і перспективи гуманітарних наук в умовах глобалізації [25]

матеріали І Всеукраїнської наукової конференції 3 грудня 2018 р. м. Тернопіль

Logo

Соціальна робота: виклики сьогодення [70]

збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Тернопіль, 26-27 квітня 2018 р.)

Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні [28]

матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької (м. Тернопіль, 27 квітня 2018 р.)

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [90]

матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання (8-9 листопада 2018 р.)

Logo

Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2018 [65]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19–21 квіт. 2018 р.