2019 : [790] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції [37]

матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль

Logo

Географічна наука у вимірах ХХІ століття [35]

матеріали третьої звітної наукової конференції викладачів і студентів (17 квітня 2019 р.)

Logo

Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки [52]

матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.)

Logo

Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення [34]

матеріали третього регіонального науково-методичного семінару приуроченого 70 річчю кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка (13-14 грудня 2019 р.))

Logo

Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів [69]

матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль)

Logo

Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи [85]

матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль

Logo

Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності [110]

збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. Ч.1

Logo

Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності [110]

збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. Ч.2

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [58]

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019)

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [78]

матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019)

Logo

Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 [85]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль)