Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1454
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМедоренко, Олена Михайлівна-
dc.date.accessioned2012-01-31T08:07:13Z-
dc.date.available2012-01-31T08:07:13Z-
dc.date.issued2011-02-09-
dc.identifier.citationМедоренко, О.М. Автокоментар як жанр мемуарної літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.06 - теорія літератури / Олена Михайлівна Медоренко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1454-
dc.descriptionЗахист відбувся 11 березня 2011 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).en_US
dc.description.abstractДисертація є першим в українському літературознавстві ґрунтовним дослідженням жанрової специфіки автокоментаря в контексті сучасної мемуаристики. У роботі на конкретних прикладах досліджено історію формування автокоментаря від античності до сьогодення, проаналізовано причини його стрімкої жанрової еволюції з квазіональних автопаратекстів до ретроспективних автомета-, автогіпертекстових утворень, окреслено проблемні питання стосовно ідентифікації авторського коментаря сучасними теоретиками. Наукова новизна дисертації полягає також у тому, що вперше здійснено спробу подивитися на формування автокоментаря під впливом “віртуальної реальності” та новітніх постмодерних гасел останньої третини ХХ – початку ХХІ століття.en_US
dc.description.abstractДиссертация представляет собой первое в украинском литературоведении исследование жанровой специфики автокомментария в контексте современной мемуаристики. В работе на конкретных примерах была исследована история формирования автокомментария со времен античности до наших дней, проанализированы причины его стремительной жанровой эволюции с квазиональних автопаратекстов к ретроспективным автомета-, автогипертекстовым образованиям, очерчены проблемные вопросы относительно идентификации авторского комментария современными теоретиками.en_US
dc.description.abstractThe thesis is the first substantial attempt in the Ukrainian literary criticism to study the authorial comment genre specificity in the context of modern memoirs prose. The history of authorial comment development from ancient times to present days is studied in this work using the concrete examples. The reasons for authorial commentary fast evolution from marginal authorial paratexts to retrospective authorial meta-, authorial hypertext constructions are analyzed. The problems of authorial comment identification by modern theoreticians are specified as well. The scientific novelty of the thesis lies in the first attempt to study authorial comment formation under the influence of “virtual reality” and modern post-modernism devices of the last third of the 20th century and the beginning of the 21st century.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаen_US
dc.subjectавторський коментарen_US
dc.subjectжанрen_US
dc.subjectмемуарна літератураen_US
dc.subjectнараторen_US
dc.subjectактивний читачen_US
dc.subjectавтопаратекстen_US
dc.subjectавтометатекстen_US
dc.subjectавтогіпертекстen_US
dc.subjectпрототекстen_US
dc.subjectавтокомунікаціяen_US
dc.titleАвтокоментар як жанр мемуарної літератури.en_US
dc.title.alternativeАвтокомментарий как жанр мемуарной литературы.en_US
dc.title.alternativeAuthorial comment as a genre of the memoir literature.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:10.01.06 - Теорія літератури

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Медоренко О. М..pdf318,11 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.