Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1461
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМ’ясковський, Михайло Євстахович-
dc.date.accessioned2012-01-31T09:51:11Z-
dc.date.available2012-01-31T09:51:11Z-
dc.date.issued2009-09-29-
dc.identifier.citationМ'ясковський, М.Є. Педагогічна освіта Австрії XIX - початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Михайло Євстахович М'ясковський ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 c.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1461-
dc.descriptionЗахист відбувся «29» жовтня 2009 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.en_US
dc.description.abstractДисертацію присвячено історико-педагогічному аналізу педагогічної освіти Австрії ХІХ – початку ХХ століття. Досліджено політичні, соціально-економічні передумови розвитку педагогічної освіти, її законодавча база, простежено історичні традиції освіти Австрії. На підставі автентичних архівних матеріалів розкрито зміст і основні напрями державного регулювання процесу підготовки вчителів, проаналізовано діяльність освітніх закладів з підготовки педагогічних кадрів, висвітлено основний зміст педагогічної освіти, підвищення кваліфікації вчителів, проаналізовано статус учителя. Основні результати й висновки дослідження можуть бути використані науковцями, викладачами і студентами вищих навчальних закладів, а також у процесі підготовки монографій, підручників, методичних посібників.en_US
dc.description.abstractДиссертация посвящена историко-педагогическому анализу педагогического образования в Австрии ХІХ – начала ХХ века. В работе исследуются политические, социально-экономические предпосылки развития педагогического образования в Австрии, ее законодательная база, анализируются исторические традиции образования, раскрыто содержание и основные направления государственного регулирования процесса подготовки учителей, обосновывается деятельность образовательных заведений и учреждений по подготовке педагогических кадров, отражено основное содержание педагогического образования, повышения квалификации учителей и проанализирован статус учителя.en_US
dc.description.abstractThe thesis deals with historical and pedagogical analysis of pedagogical education in Austria of the XIX – the beginning of the XX century. In the thesis political, social and economic preconditions of the development of pedagogic education, its legal basis are analyzed, historic traditions of education in Austria are followed, contents and main trends of state regulation process of teacher training are exposed, activity of education establishments in teacher training is analyzed, main contents of pedagogical education and heightening teachers` qualification are ascertained, teacher status is analyzed. The principal results, statements and conclusions of the thesis may be used by scientists, teachers and students of higher educational establishments and also in compiling manuals and text books.en_US
dc.language.isouken_US
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаen_US
dc.subjectпедагогічна освітаen_US
dc.subjectпідготовка педагогічних кадрівen_US
dc.subjectнавчальний процесen_US
dc.subjectсистема освітиen_US
dc.titleПедагогічна освіта Австрії ХІХ – початку ХХ ст.en_US
dc.title.alternativeПедагогическое образование Австрии ХIX – начала ХХ века.en_US
dc.title.alternativePedagogical education of Austria XIX - the beginning of the XX century.en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
М'ясковський М. Є..pdf285,2 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.