Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтепанко, Анна Василівна-
dc.date.accessioned2012-02-08T11:30:53Z-
dc.date.available2012-02-08T11:30:53Z-
dc.date.issued2009-09-30-
dc.identifier.citationСтепанко, А.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Анна Василівна Степанко ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 23 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1517-
dc.descriptionЗахист відбувся 30 жовтня 2009 року о 13.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.uk_UA
dc.description.abstractДисертаційна робота містить дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. У роботі теоретично обґрунтовано необхідність інтегрованої підготовки майбутніх вчителів початкових класів. У дисертації досліджено та проаналізовано специфіку професійної діяльності педагога школи першого ступеня в галузі фізичного виховання. Розкрито особливості змісту його підготовки (специфічні для даної сфери принципи, засоби, методи, форми). Визначено компоненти його підготовки. Розроблено та експериментально перевірено модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання молодших школярів. Модель побудована відповідно до виділених компонентів та відображає принципи, форми та засоби через які здійснюється підготовка, а також етапи, педагогічні умови, критерії та рівні готовності. Результативність проведеного дисертаційного дослідження підтверджено динамікою зростання рівнів за всіма компонентами готовності як результат упровадження моделі.uk_UA
dc.description.abstractДиссертационная работа посвящена исследованию проблемы подготовки будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию учеников младшей школы. В исследовании установлено, что подготовку учителей начальных классов к организации физкультурно-оздоровительной деятельности школьников можно значительно улучшить с помощью внедрения интегрированного курса „Физическое воспитание”. Анализируя результаты педагогических наблюдений занятий по подготовке будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию школьников, опроса профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Украины, учителей начальных классов и физической культуры, студентов факультета подготовки учителей начальных классов, мы пришли к выводу, что будущие педагоги не получают необходимого уровня знаний и умений, а значит не готовы к физкультурно-оздоровительной работе в школе. Анализ научно-педагогической литературы показал, что подготовку учителей начальных классов можно значительно улучшить путем обеспечения взаимосвязи между дидактическим и методическим компонентами готовности. В результате констатирующего эксперимента были определены факторы, от которых зависит готовность будущих педагогов первого звена образования к физическому воспитанию учеников младшего школьного возраста, а также критерии и уровни их готовности.uk_UA
dc.description.abstractDissertation work contains research of problems of future teachers of junior classes’ preparation for physical education of children. The theory grounded on a necessity of integrated preparation of future teachers of junior classes. The dissertation investigates the specific of professional work of Secondary School teachers and shows the importance of their preparation for the lessons (the principles they use, facilities, methods, forms etc) as well as major components of their preparation for the lessons. The Dissertation is based on the experimental PE lesson preparation where the principles, facilities, methods, forms of such preparation have been taken into consideration. Effectiveness of the Dissertation research has been confirmed by the dynamical growth of lesson preparation levels according to all the lesson preparation components.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectвчитель початкової школиuk_UA
dc.subjectпрофесійна підготовка вчителя школи першого ступеняuk_UA
dc.subjectфізичне виховання учнів початкової школиuk_UA
dc.subjectмодель підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання учнівuk_UA
dc.subjectпедагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до фізичного виховання учнівuk_UA
dc.titleПідготовка майбутніх учителів початкових класів до фізичного виховання учнів.uk_UA
dc.title.alternativeПодготовка будущих учителей начальных классов к физическому воспитанию учеников.uk_UA
dc.title.alternativePreparation of future primary school teachers for physical education lessons.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Степанко А. В..pdf389,78 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.