Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1528
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧерній, Людмила Віталіївна-
dc.date.accessioned2012-02-09T07:12:11Z-
dc.date.available2012-02-09T07:12:11Z-
dc.date.issued2011-01-25-
dc.identifier.citationЧерній, Л.В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Людмила Віталіївна Черній ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1528-
dc.descriptionЗахист відбувся 25 лютого 2011 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.uk_UA
dc.description.abstractУ дисертаційному дослідженні проведено комплексне дослідження фахової підготовки вчителів іноземної мови в США. Проаналізовано стандарти професійної підготовки вчителів іноземної мови; конкретизовано сутність понять «компетентність», «компетенція», «компетентний». Обґрунтовано модель організації компетентнісно-орієнтованої професійної підготовки вчителів іноземної мови в США та виокремлено особливості навчання, ліцензування і сертифікації вчителів. Здійснено порівняльний аналіз структури, змісту та організації професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих навчальних закладах США та України; визначено позитивні ідеї американського досвіду підготовки вчителів іноземної мови для реалізації в умовах розвитку компетентнісної освіти нашої країни.uk_UA
dc.description.abstractВ диссертации исследован комплексный подход к профессиональной подготовке учителей иностранных языков в США. Проанализировано стандарты профессиональной подготовки учителей иностранных языков; конкретизировано сущность понятий «компетентность», «компетенция», «компетентный». Обоснованно модель организации компетентносно-ориентированой профессиональной подготовки учителей иностранных языков в США, а также выделено особенности обучения, лицензирования и сертификации учителей. Осуществлено сравнительный анализ структуры, содержания и организации профессиональной подготовки учителей иностранных языков в высших учебных заведениях США и Украины; определено позитивные идеи американского опыта подготовки учителей иностранного языка для реализации в условиях развития компетентносного образования нашей страны.uk_UA
dc.description.abstractThe dissertation is dedicated to the research of theoretical and methodical grounds of the professional competency-based foreign language teacher education in the higher educational establishments in the USA. In the investigation the actuality of the research has been grounded; the object, the aim, the tasks and the methods of the work have been determined; the theoretical and practical values of the received results have been revealed. The results of historical foundations of the teacher education in the USA have been analyzed; content and professional standards of foreign language teacher education have been characterized.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectфахова підготовка вчителів іноземної мови в СШАuk_UA
dc.subjectзміст і структура підготовки вчителів іноземної мови в СШАuk_UA
dc.subjectкомпетентність вчителяuk_UA
dc.subjectкомпетенції вчителів іноземної мовиuk_UA
dc.subjectкомпетентнісно-орієнтоване навчанняuk_UA
dc.titleКомпетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США.uk_UA
dc.title.alternativeКомпетентносный подход в профессиональной подготовке будущих учителей иностранного языка в университетах США.uk_UA
dc.title.alternativeCompetency Based Approach to the Foreign Language Teacher Education in the Universities of the USA.uk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черній Л. В..pdf319,32 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.