2020 : [1387] Community home page

Browse

Collections in this community

Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі [83]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю)

Logo

Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки [50]

матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.)

Logo

Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти [18]

матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Тернопіль, 18 лютого 2020 р.).

Logo

Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення [62]

матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22 травня 2020 року

Logo

Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи [85]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 14 травня 2020 р. м. Тернопіль

Logo

Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності [150]

збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Соціальна робота: виклики сьогодення [21]

збірник наукових праць за матеріалами ІХ Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції [126]

збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 вересня 2020 р.

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [72]

матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020)

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [52]

матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020)

Logo

Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 [58]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль)

Logo

Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу [176]

збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р.

Logo

Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід [56]

збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль

Logo

Шлях у науку : перші кроки [107]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді 27 травня 2020 р., Тернопіль

Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді [36]

п’ятий регіональний науково-методичний семінар, приурочений 30 річниці створення Національного олімпійського комітету України