2021 : [1293] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти [93]

матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.)

Logo

Географічна наука і освіта у вимірах ХХІ століття (присвячена 150-ій річниці від дня народження Володимира Гнатюка) [43]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Тернопіль, 13 травня 2021 р.)

Logo

Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива [13]

матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 року)

Logo

Категорія «зміни» у соціальних і гуманітарних дослідженнях [21]

матеріали V міжнародного Тернопільського методологічного колоквіуму, 26-27 березня 2021 року

Logo

Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки [50]

Матеріали ІІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції, 16 березня 2021 р.

Logo

Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації [120]

матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 р.)

Logo

Моделювання еколого-географічних систем [24]

матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ

Logo

Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація [12]

матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.)

Logo

Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи [107]

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль)

Logo

Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи [54]

матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року)

Logo

Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності [155]

збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року)

Logo

Соціальна робота: виклики сьогодення [90]

збірник тез Х міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р.)

Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки [23]

матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару

Logo

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [81]

матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021).

Logo

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [57]

матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 8 квітня, 2021 року

Logo

Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2021 [50]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича (1-2 жовтня 2021 р., Тернопіль)

Logo

Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки) [29]

матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року

Logo

Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу [80]

матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції, 25 березня 2021 р.

Logo

Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід [76]

збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль

Logo

Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат [63]

матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.)