2022 : [1143] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині [32]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

Logo

Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації [100]

матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 20 травня 2022 р.)

Logo

Моделювання еколого-географічних систем [38]

матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ

Logo

Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки [65]

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, 4-5 жовтня 2022 р.

Logo

Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення [27]

матеріали регіонального науково - методичного семінару

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану [15]

матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару

Logo

Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд [31]

матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.)

Logo

Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи [106]

матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль

Logo

Соціальна робота: виклики сьогодення [42]

збірник наукових праць за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2022 р.)

Logo

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [87]

матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022)

Logo

Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах [45]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 грудня 2022 року)

Logo

Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм [62]

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль)

Logo

Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 [40]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Українська філологія в контексті розвитку європейської наукової думки [40]

матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю присвячені 85-річчю від дня народження професора Дмитра Бучка (10-11 листопада 2022 року)

Logo

Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу [50]

збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід [125]

збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль.

Logo

Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат [52]

Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2022 р.)

Logo

Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді [41]

друга всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 27-28 жовнтя 2022 року