MAGISTERIUM : [74] Community home page

Logo

Мова видання: українська.

Вид видання за цільовим призначенням (збірника): наукове.

Категорія читачів збірника: студенти, магістранти, аспіранти, викладачі ВНЗ, докторанти.

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ :

д-р пед. наук, проф. Л. Й. Петришин (голова ред. колегії); д-р пед. наук, проф. В. А. Поліщук; д-р пед. наук, проф. Н. С. Олексюк; д-р пед. наук, проф. С. М. Калаур; д-р пед. наук, проф. О. В. Сорока; д-р пед. наук, проф. І. І. Парфанович; канд. пед. наук, доц. Г. В. Лещук; канд. пед. наук, доц. Г. М. Олійник; канд. юрид. наук, викл. І. В. Турчин.

Browse

Collections in this community

Magisterium (2020) [35]

збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково-практичного круглого столу (Тернопіль, 3 грудня 2020 року)

Magisterium (2022) [23]

збірник статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за матеріалами студентського науково практичного круглого столу (Тернопіль, 30 листопада 2022 року)

Magisterium (2024) [16]

збірник статей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти