2023 : [2068] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти [123]

збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Актуальні питання сучасної філології і журналістики [34]

матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції

Logo

Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти [133]

матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції

Logo

Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики [19]

матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару

Logo

Мистецтво у нелінійному просторі [84]

збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації [71]

матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Logo

Моделювання еколого-географічних систем [35]

матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ

Logo

Наративи війни у фольклорних, літературних та медійних текстах [21]

збірник тез міжнародної наукової конференції

Logo

Не розум від книг, а книги від розуму створились [55]

матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (присвяченої 300-літтю від дня народження Григорія Сковороди)

Logo

Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів [123]

матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції

Logo

Новій українській школі – нова фізична культура [11]

матеріали круглого столу з обговоренням проєкту

Logo

Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення [37]

матеріали всеукраїнської наукової конференції

Logo

Подільські читання-2023: комунікаційні стратегії для реалізації геоекологічних ініціатив та проєктів [51]

матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю першого набору на спеціальність «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка

Logo

Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) [73]

збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль)

Logo

Соціальна робота: виклики сьогодення [59]

збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи [65]

збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції

Logo

Стратегії наукового пошуку в соціальній роботі,соціальній педагогіці та соціальній освіті: поліфункціональність ідей [72]

збірник тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

Logo

Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку [77]

збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року)

Logo

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [107]

матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Logo

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [81]

матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

Logo

Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах [85]

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Logo

Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 [91]

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни

Logo

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми [43]

матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року)

Logo

Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу [73]

збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід [121]

збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Шлях у науку: перші кроки [68]

матеріали ІІ Всеукраїнської конференції

Logo

Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат [68]

матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю

Logo

Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування [37]

науково-практичний семінар з міжнародною участю

Logo

Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді [32]

матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю