Серія: Біологія ; Series: Biology Главная страница раздела Просмотр статистики

Науковий збірник внесено до переліку  фахових видань України

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ№ 15884-4356Р від 27.10.2009

Мова видання: українська, російська, англійська

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Редакційна колегія: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, В. З. Курант, В. І. Парпан, О. Б. Столяр, В. Р. Челак, Макаї Шандор, І. В. Шуст

Головний редактор М. М. Барна

Відповідальний секретар О. Б. Мацюк

Контактні телефони:
+38 (0352)435901
+38 (097)6605135

e-mail: ksjynja_13@ukr.net

Правила для авторів

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Просмотр

Подразделы этого раздела