Серія: Біологія ; Series: Biology : [1820] Community home page

Logo

Збірник входить до переліку
наукових фахових видань України

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ№ 15884-4356Р від 27.10.2009

Мова видання: українська, англійська

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Головний редактор - Дробик Надія Михайлівна

Заступники головного редактора: Грубінко Василь Васильович , Столяр Оксана Борисівна

Відповідальний секретар Голіней Г. М.

Редакційна колегія:

 • І. В. Азізов доктор біологічних наук, професор (Азербайджан)
 • О. І. Боднар доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • В. І. Бумейстер доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • С. Н. Вандзюк доктор медичних наук, професор (Україна)
 • А. І. Герц кандидат біологічних наук, доцент (Україна)
 • Г. М. Голіней кандидат сільськогосподарських наук, доцент (Україна)
 • Л. Р. Грицак доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • П. Жимські доктор медичних наук, доцент (Польща)
 • І. Я. Капрусь доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • В. З. Курант доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • В. Г. Кур′ята доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • О. В. Лукаш доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • Н. В. Пасєчко доктор медичних наук, професор (Україна)
 • С. В. Пида доктор сільськогосподарських наук, професор (Україна)
 • О. С. Покотило доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • С. В. Поливаний кандидат біологічних наук, доцент (Україна)
 • Г. Федак доктор біологічних наук, професор (Канада)
 • М. М. Федоряк доктор біологічних наук, професор (Україна)
 • В. О. Хоменчук кандидат біологічних наук, доцент (Україна)

Контактні телефони:
+38 (0352)435901
+38 (067)3152058

e-mail: jornal@chem-bio.com.ua

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2001 [332]

2010 [316]

2011 [126]

2012 [142]

2013 [87]

2014 [104]

2015 [260]

2016 [63]

2017 [106]

2018 [83]

2019 [65]

2020 [36]

2021 [37]

2022 [33]

2023 [30]