Серія: Біологія ; Series: Biology : [1753] Community home page

Logo

Науковий збірник внесено до переліку  фахових видань України

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ№ 15884-4356Р від 27.10.2009

Мова видання: українська, російська, англійська

Видавець: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Редакційна колегія: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко, Н. М. Дробик, В. З. Курант, В. І. Парпан, О. Б. Столяр, В. Р. Челак, Макаї Шандор, І. В. Шуст

Головний редактор М. М. Барна

Відповідальний секретар О. Б. Мацюк

Контактні телефони:
+38 (0352)435901
+38 (097)6605135

e-mail: ksjynja_13@ukr.net

Правила для авторів

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2001 [328]

2010 [312]

2011 [122]

2012 [138]

2013 [83]

2014 [100]

2015 [257]

2016 [60]

2017 [102]

2018 [80]

2019 [61]

2020 [34]

2021 [34]

2022 [30]

2023 [12]