Серія: Географія ; Series: Geography : [1578] Community home page

Logo
Журнал входить до переліку наукових фахових видань ВАК України
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15878-4350Р від 12.10.2010р
Мова видання: українська, англійська

Рік заснування та періодичність: засновано у листопаді 1997 року виходить 2 рази на рік + спеціальні випуски.

Тематика:
 • історія та методологія географії;
 • фізична географія;
 • економічна та соціальна географія;
 • рекреаційна географія і туризм;
 • геоекологія та конструктивна географія;
 • раціональне природокористування та охорона природи.
Головний редактор: Царик Любомир Петрович, доктор географічних наук, професор (м. Тернопіль).
Формат випуску: А4, 110-160 с.
Адреса редакції:
46027, Україна, м.Тернопіль, вул М.Кривоноса 2, Головний корпус ТНПУ, каб. 130
Контактні телефони:
+38 (0352) 43-51-64 (деканат географічного факультету);
+38 (096) 500-44-27 (головний редактор);
+38 (096) 699 48-55 (відповідальний секретар).
E-mail: pitertsaryk@rambler.ru, pitertsaryk@ukr.net, pitertsaryk@gmail.com
Редакційна колегія:
 • Андрейчук В'ячеслав – д.г.н., професор, Сілезький університет в Катовіце (Польща).
 • Брич В.Я. – д.е.н., професор, Тернопільський національний економічний університет.
 • Голосов В.М. – д.г.н., с.н.с., Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова (Російська Федерація).
 • Двінських С.О. – д.г.н., професор, Пермський державний національний дослідницький університет (Російська Федерація).
 • Заставецька О.В. – д.г.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Іщук С.І. – д.г.н., професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Ковальчук І.П. – д.г.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
 • Кшеминь Казімеж – д.г.н., професор, Ягелонський університет (Польща).
 • Петлін В.М. – д.г.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Позняк С.П. – д.г.н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Рудько Г.І. – д.г.н., д.т.н., д.г.-м.н, професор, Державна комісія України по запасах корисних копалин.
 • Свинко Й.М. – к.г.-м.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Сивий М.Я. – д.г.н., професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Царик Л.П. – д.г.н., професор (головний редактор), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 • Царик П.Л. – к.г.н., доцент (відповідальний секретар), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Вимоги доматеріалів, які подаються до часопису! 
 

©Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2003 [28]

2004 [130]

2005 [117]

2006 [71]

2007 [71]

2008 [81]

2009 [76]

2010 [142]

2011 [81]

2012 [119]

2013 [81]

2014 [66]

2015 [75]

2016 [80]

2017 [53]

2018 [56]

2019 [55]

2020 [48]

2021 [55]

2022 [49]

2023 [44]