Серія: Мистецтвознавство ; Series: Arts Главная страница раздела Просмотр статистики

Науковий збірник внесено до переліку  фахових видань України

Свідоцтво про реєстрацію: КВ №15881-4353 р. видане Міністерством юстиції України 26.10.09

Мова видання: українська, російська, англійська

Редакційна колегія: Станкевич М. Є. - доктор мистецтвознавства Голубець О. М.(доктор мистецтвознавства); Кондрацька Л. А.(доктор педагогічних наук); Зуляк І. С.(доктор історичних наук); Урсу Н. О.(доктор мистецтвознавства); Водяний Б. О.(кандидат мистецтвознавства); Смоляк П. О.(кандидат історичних наук).

Головний редактор: Смоляк О. С.

Контактний телефон: +38(098)2654382

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Просмотр

Подразделы этого раздела