Серія: Мистецтвознавство ; Series: Arts : [943] Community home page

Logo

Науковий збірник внесено до переліку  фахових видань України

Свідоцтво про реєстрацію: КВ №15881-4353 р. видане Міністерством юстиції України 26.10.09

Мова видання: українська, російська, англійська

Редакційна колегія: Станкевич М. Є. - доктор мистецтвознавства Голубець О. М.(доктор мистецтвознавства); Кондрацька Л. А.(доктор педагогічних наук); Зуляк І. С.(доктор історичних наук); Урсу Н. О.(доктор мистецтвознавства); Водяний Б. О.(кандидат мистецтвознавства); Смоляк П. О.(кандидат історичних наук).

Головний редактор: Смоляк О. С.

Контактний телефон: +38(098)2654382

© Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Browse

Sub-communities within this community

2003 [29]

2004 [18]

2005 [54]

2006 [20]

2007 [28]

2009 [51]

2010 [41]

2011 [78]

2012 [120]

2013 [74]

2014 [109]

2015 [33]

2016 [64]

2017 [74]

2018 [91]

2019 [59]