2017 Главная страница раздела Просмотр статистики

Просмотр

Коллекции этого раздела

Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2017 р.)

Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти

збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 125-річчя від дня народження Йосипа Сліпого), місто Тернопіль, 23 лютого 2017 р.

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 9–10 листопада 2017 р.