2017 : [255] Community home page

Browse

Collections in this community

Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти) [35]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2017 р.)

Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти [47]

збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 125-річчя від дня народження Йосипа Сліпого), місто Тернопіль, 23 лютого 2017 р.

Logo

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи [66]

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю, 9–10 листопада 2017 р.

Logo

Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 [107]

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка, 19–21 квіт. 2018 р.