Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 2359 to 2378 of 12545 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012-01Активізація мовленнєвої діяльності студентів методом творчих завдань і вправБілоусова, Ярослава Володимирівна
2012-01Специфіка опрацювання курсу історії української літературної мови в умовах кредитно-трансферної системиМиколенко, Тетяна Михайлівна
2012-01Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні.Штохман, Лілія Миколаївна
2012-01Система вправ із розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілюДроздова, Ірина Петрівна
2012-01Формування у майбутніх вчителів фізичної культури умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сферіГоловата, Лариса Михайлівна
2012-01Формування мовленнєвого етикету і культури діалогічногоспілкування студентів внз (на матеріалі художніх творів Б. Харчука)Орлова, Оксана Петрівна
2012-01Використання авторських неологізмів на заняттях зі словотвору (на матеріалі поезій Василя Стуса)Пігур, Мирослава Василівна
2012-01Спроба прочитання мовного вираження українськості у вірші М. Вінграновського «Ластівко біля вікна»Дащенко, Наталія Левківна; Крупа, Марія Петрівна
2012-01Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини)Бурда, Катерина Любомирівна
2012-01Вплив осіннього внесення амонійних добрив на накопичення цукрів у вузлах кущіння озимої пшениціХоданщький, В. К.; Швартау, В. В.
2012-01Корекція метаболічних порушень в організмі щурів за умов ураження їх підвищеними дозами солей важких металівКернична, І. З.
2012-01Порівняльний аналіз органогенезу чоловічих і жіночих репродуктивних структур Juglans regia L.Мацюк, О. Б.
2012-01Оптимізація природно-заповідної мережі міст Лівобережного Полісся (на прикладі м. Чернігова)Карпенко, Ю. О.; Потоцька, С. О.
2012-01Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів коропа у формуванні токсикорезистентності до дії підвищених концентрацій кадміюСеник, Ю. І.; Потерба, Ю. М.; Ляврін, Б. З.; Хоменчук, В. О.; Курант, В. З.
2012-01Особливості буферної зони Дністровського екологічного коридору в межах ХмельниччиниЛюбінська, Л. Г.
2012-01Врожайність та якість зерна озимої пшениці за позакореневого внесення добривСандецька, Н. В.; Швартау, В. В.
2012-01Про деякі особливості взаємодії із комп’ютерами і їх наслідки в учнів старшого шкільного вікуВадзюк, С. Н.; Ульяницька, Н. Я.; Дорошенко, М. В.
2012-01Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-ФранківськЦап’юк, Л. М.; Шумська, Н. В.
2012-01Супероксиддисмутазна, каталазна та NO-синтазна активність у тканинах щурів за впливу цитрату хромуІскра, Р. Я.; Влізло, В. В.
2012-01-23Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики.Равлюк, Тетяна Анатоліївна