Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 5858 to 5877 of 25502 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2012-01Специфіка опрацювання курсу історії української літературної мови в умовах кредитно-трансферної системиМиколенко, Тетяна Михайлівна
2012-01Сучасна феміністична наратологія: практика реалізації на Заході та в Україні.Штохман, Лілія Миколаївна
2012-01Система вправ із розвитку професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілюДроздова, Ірина Петрівна
2012-01Формування у майбутніх вчителів фізичної культури умінь і навичок досконалого володіння українською літературною мовою у професійній сферіГоловата, Лариса Михайлівна
2012-01Формування мовленнєвого етикету і культури діалогічногоспілкування студентів внз (на матеріалі художніх творів Б. Харчука)Орлова, Оксана Петрівна
2012-01Використання авторських неологізмів на заняттях зі словотвору (на матеріалі поезій Василя Стуса)Пігур, Мирослава Василівна
2012-01Про деякі особливості взаємодії із комп’ютерами і їх наслідки в учнів старшого шкільного вікуВадзюк, С. Н.; Ульяницька, Н. Я.; Дорошенко, М. В.
2012-01Синтаксономія рослинності водойм м. Івано-ФранківськЦап’юк, Л. М.; Шумська, Н. В.
2012-01Оптимізація природно-заповідної мережі міст Лівобережного Полісся (на прикладі м. Чернігова)Карпенко, Ю. О.; Потоцька, С. О.
2012-01Особливості буферної зони Дністровського екологічного коридору в межах ХмельниччиниЛюбінська, Л. Г.
2012-01Корекція метаболічних порушень в організмі щурів за умов ураження їх підвищеними дозами солей важких металівКернична, І. З.
2012-01Врожайність та якість зерна озимої пшениці за позакореневого внесення добривСандецька, Н. В.; Швартау, В. В.
2012-01Вплив осіннього внесення амонійних добрив на накопичення цукрів у вузлах кущіння озимої пшениціХоданщький, В. К.; Швартау, В. В.
2012-01Порівняльний аналіз органогенезу чоловічих і жіночих репродуктивних структур Juglans regia L.Мацюк, Оксана Богданівна
2012-01Супероксиддисмутазна, каталазна та NO-синтазна активність у тканинах щурів за впливу цитрату хромуІскра, Р. Я.; Влізло, В. В.
2012-01Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів коропа у формуванні токсикорезистентності до дії підвищених концентрацій кадміюСеник, Ю. І.; Потерба, Ю. М.; Ляврін, Б. З.; Хоменчук, Володимир Олександрович; Курант, Володимир Зіновійович
2012-01-23Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів у процесі соціально-педагогічної практики.Равлюк, Тетяна Анатоліївна
2012-01-24Іван Шишманов у болгарсько-українських літературних взаєминах кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст.Бушко, Галина Олегівна
2012-01-25Творчість Валер’яна Підмогильного та Альбера Камю: типологічні аспекти.Лепьохін, Євгеній Олександрович
2012-01-25Архітектонічні особливості англомовного й україномовного сонета кінця ХІХ — початку ХХ ст. (порівняльно-типологічний аспект).Колупаєва, Олена Миколаївна