Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10297
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБияк, Наталія Яремівна-
dc.date.accessioned2018-10-08T12:15:23Z-
dc.date.available2018-10-08T12:15:23Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationБияк, Н. Топонімний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин» / Наталія Бияк, // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. - 2017. - Вип. 47 : Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі Європи та Америки : матеріали міжнар. наук. конф. до 145-річчя з дня народж. Б. Лепкого. - С. 300–310. - Бібліогр. наприкінці ст.uk_UA
dc.identifier.isbn9-7425-09-6-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10297-
dc.description.abstractУ статті проаналізовано ономастичний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин». Розглянуто специфіку реалізації художнього потенціалу поетонімів в історичній повісті. Прослідковано особливості вживання топонімів різних типів та досліджено їх функції у художньому тексті. Проаналізовано стилістичні особливості найбільш значущих топонімів. З’ясовано, що достовірність описуваних подій у творі досягається шляхом використання загальновідомих реальних топонімів, знайомих читачеві з історії чи з інших художніх творів, та поєднання їх з маловідомими або й вигаданими власними назвами. Вони співвіднесені з відповідним історичним періодом і стають мальовничим фоном, на якому відбувається дія художнього твору.uk_UA
dc.description.abstractThe paper presents the toponymic space analysis of Bohdan Lepky`s Baturyn. It also expands on the way the artistic potential of poetonyms is realized in historical novels. The paper investigates peculiar features of the use of different types of toponyms, their functions in fictional texts, and stylistic features of the most meaningful toponyms. The author concludes that the authenticity of the events described in the novel is achieved via the use of existing famous toponyms the reader knows either from history or from books combined with unfamiliar or even invented proper names. They are correlated with the corresponding historical period and become a picturesque background for the plot development.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesЛітературознавство;-
dc.subjectлітературна ономастикаuk_UA
dc.subjectпоетонімuk_UA
dc.subjectтопонімuk_UA
dc.subjectсемантика онімаuk_UA
dc.subjectапелятивuk_UA
dc.subjectliterary onomasticsuk_UA
dc.subjectpoetonymuk_UA
dc.subjecttoponymuk_UA
dc.subjectsemantics of onymuk_UA
dc.subjectappellativeuk_UA
dc.titleТопонімний простір повісті Богдана Лепкого «Батурин»uk_UA
dc.title.alternativeThe toponymic space of Bohdan Lepky`s Baturynuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2017. Вип. 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26Byjak.pdf103,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.