Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11845
Title: Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990-2010-ті роки)
Other Titles: The international community opinion on self-determination of Kosovo (1990-2010)
Authors: Павленко, Олександр Степанович
Bibliographic description (Ukraine): Павленко, О. С. Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990-2010-ті роки) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук : 07.00.02- всесвітня історія / Павленко Олександр Степанович ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2018. - 19 с.
Issue Date: 26-Feb-2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Косово
Югославія
Балкани
право націй на самовизначення
територіальна інтеграція
міжнародний тероризм
НАТО
ЄС
Росія
Сербія
США
ОБСЄ
ООН
Україна
Abstract: У дисертації висвітлено процес зміни позиції міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова. Показано, що історичні причини проголошення незалежності Косова стосуються системи протиріч, які сприяли руйнації федералізму Югославії. Встановлено, що формування політики світового співтовариства щодо Косова обумовлювалось під впливом ватіканської політики провідних країн Західної Європи, а з 1993 р. -ЄС, США, Росії, сусідніх із Косовим балканських країн. Доведено, що політика ЄС щодо Косова є результатом складних компромісів між країнами-членами. Проведено компаративний аналіз політики адміністрацій президентів США Дж. Буша (старшого), Б. Клінтона, Дж. Буша (молодшого), Б. Обами щодо позиціонування Косова у міжнародному співтоваристві. Висвітлено особливості політики міжнародних організацій щодо самовизначення Косова. Досліджено особливості російської "гібридної" політики на Балканах. Проаналізовано політику України щодо косовської проблеми.
Description: Захист відбувся 28 березня 2018 року об 10. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.04 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11845
Appears in Collections:07.00.02 – Всесвітня історія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Pavlenko.pdf280,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.