Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11847
Title: Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших школярів (1947-1991 рр.)
Other Titles: Organizational end pedagogical bases of physical training of primary school students (1947-1991)
Authors: Чижик, Тетяна Григорівна
Bibliographic description (Ukraine): Чижик, Т. Г. Організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших школярів (1947-1991 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Чижик Тетяна Григорівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2018. - 17 с.
Issue Date: 27-Mar-2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: фізична підготовка
організаційно-педагогічні засади
молодший шкільний вік
реактуалізація
спортизація
фізична підготовка молодших школярів
Abstract: У дисертації подано комплексне дослідження організаційно-педагогічних засад фізичної підготовки молодших школярів з 1947 до 1991 рр. Окреслено історіографію проблеми та визначено сутність базових понять "фізична підготовка", "фізична підготовка молодших школярів", "організаційно-педагогічні засади фізичної підготовки молодших школярів". Обгрунтовано періодизацію в історії розвитку складноструктурованої системи фізичної підготовки учнів початкової школи України у 1947-1991 рр. Визначено зовнішні та внутрішні причини та основні тенденції реформування змісту та організації фізичної підготовки учнів початкової школи. З'ясовано можливості реактуалізації продуктивних ідей вітчизняного досвіду в умовах сучасності.
Description: Захист відбувся 27 квітня 2018 р. об 12. 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11847
Appears in Collections:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Chyzhyk.pdf302,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.