Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11862
Title: Розвиток фізико-математичної підготовки у морських навчальних закладах України (1944–2012 рр.)
Other Titles: The development of physical and mathematical training in maritime educational institutions of Ukraine in 1944-2012
Authors: Солодовник, Анастасія Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Солодовник, А. О. Розвиток фізико-математичної підготовки у морських навчальних закладах України (1944–2012 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Солодовник Анастасія Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2018. - 18 с.
Issue Date: 25-Sep-2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: фізико-математична підготовка
фізико-математичні дисципліни
ґенеза фізико-математичної підготовки
морські навчальні заклади
курсанти
реактуалізація
Abstract: У дисертації подано комплексне дослідження генези фізико-математичної підготовки в морських навчальних закладах України у 1944-2012 рр. Охарактеризовано джерельну базу досліджуваного питання та конкретизовано сутність базових понять. Обґрунтовано періодизацію розвитку складно структурованої системи фізико-математичної підготовки курсантів морських навчальних закладів України у 1944-2012 рр. Окреслено особливості та провідні тенденції реформування її компонентів у кожний історичний період. З'ясовано можливості реактуалізації продуктивних ідей вітчизняного досвіду в умовах сучасності.
Description: Захист дисертації відбувся 25 жовтня 2018 року о 12.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11862
Appears in Collections:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Solodovnyk.pdf528,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.