Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12203
Title: Соціально-економічні та культурні процеси у західноукраїнському селі (1944–1950 рр.)
Authors: Киданюк, А. В.
Bibliographic description (Ukraine): Киданюк А. В. Соціально-економічні та культурні процеси у західноукраїнському селі (1944–1950 рр.): монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 214 с.
Issue Date: 2018
Publisher: Осадца Ю. В.
Abstract: У монографії на основі аналізу широкого кола архівних джерел, опублікованих документів і матеріалів, періодичних видань, досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії висвітлено основні соціально- економічні та культурні процеси в західноукраїнському селі у 1944-1950 рр.: проаналізовано особливості та закономірності процесу колективізації сільського господарства, розкрито роль, функції та основні напрямки роботи МТС, досліджено основні соціальні зміни у житті селян та з’ясовано причини та основні форми селянського опору колективізації та радянізації, розкрито загальні тенденції та специфіку відновлення й розвитку мережі освітніх закладів, висвітлено зміст, напрямки, методи, форми роботи сільських культпросвітніх установ, визначено можливості застосування досвіду соціально-економічних та культурних процесів у сучасній Україні.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12203
ISBN: 978-617-595-014-2
Appears in Collections:Монографії, розділи з монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografia_Kydanyuk.pdf3,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.