Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12306
Title: Використання електронного освітнього математичного середовища GEOGEBRA (на прикладі розв’язування задач з параметрами)
Authors: Брюхань, Л. М.
Bibliographic description (Ukraine): Брюхань Л. М. Використання електронного освітнього математичного середовища GEOGEBRA (на прикладі розв’язування задач з параметрами) // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9-10 листопада, 2017). Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. № 1. С. 96–101
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Осадца Ю. В.
Keywords: математика
середня школа
GEOGEBRA
Abstract: У статті розглянуто можливості використання середовища GEOGEBRA при вивченні курсу алгебри (розв’язування задач з параметрами), наведено приклади його застосування на конкретних прикладах
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12306
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bruh_17.pdf1,09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.