Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12396
Title: До питання можливості моделювання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
Authors: Шандригось, Г. А.
Шандригось, В. І.
Bibliographic description (Ukraine): Шандригось Г. А., Шандригось В. І. До питання можливості моделювання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту // Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня 2018 р.) / ред. Г.В. Коробейніков, В.О. Кашуба, В.В. Гамалій. Київ: НУФВСУ, 2018. С. 248-250
Issue Date: 17-May-2018
Publisher: НУФВСУ
Keywords: модель
моделювання
професійна підготовка
вчитель фізичної культури
Abstract: У статті аналізується сутність поняття «модель». Вивчаються можливості моделювання освітньої системи і оцінки її якості. Обґрунтовується питання розробки моделі оцінки якості професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12396
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shandrygos9.pdf429,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.