Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12601
Назва: Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності
Інші назви: Теория и практика профессиональной подготовки будущих социальных работников к научно-исследовательской деятельности
The Theory and Practice of Preparation of Future Social Workers for Scientific Research Activity
Автори: Повідайчик, Оксана Степанівна
Бібліографічний опис: Повідайчик О. С. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступення д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 40 с.
Дата публікації: 21-тра-2019
Видавництво: УжНУ «Говерла»
Ключові слова: професійна підготовка
майбутні соціальні працівники
науково-дослідницька діяльність
готовність до науково-дослідницької діяльності
дослідницькі вміння
система професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності
педагогічні умови
профессиональная подготовка,
будущие социальные работники
научно-исследовательская деятельность
готовность к научно- исследовательской деятельности
исследовательские умения
система профессиональной подготовки будущих социальных работников к научно- исследовательской деятельности
педагогические условия
professional preparation
future social workers
scientific research activity
readiness for scientific research activity
research skills
system of professional preparation of future social workers for scientific research activity
pedagogical conditions
Короткий огляд (реферат): У дослідженні обґрунтовано теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. У результаті наукового пошуку доведено необхідність науково- дослідницької діяльності у професійній соціальній роботі, яка реалізується як у процесі роботи з різними категоріями клієнтів, так і в адміністративно- управлінській діяльності. Розкрито особливості науково-дослідницької діяльності, з’ясовано сутність дослідницьких умінь соціальних працівників та здійснено їх класифікацію. Проаналізовано стан підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності у зарубіжній і вітчизняній освітній практиці. Розроблено модель дослідницького середовища соціальної роботи, яка містить три взаємопов’язані компоненти: соціальну проблему, методи її вивчення та інструменти вирішення. Охарактеризовано змістову структуру, визначено критерії, показники та рівні готовності соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності. Розроблено і експериментально перевірено систему професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності у закладах вищої освіти та педагогічні умови її реалізації.
В исследовании обоснованы теоретические и методические основы профессиональной подготовки будущих социальных работников к научно- исследовательской деятельности. В результате научного поиска доказана необходимость научно- исследовательской деятельности в профессиональной социальной работе, которая реализуется как в процессе работы с разными категориями клиентов, так и в административно-управленческой деятельности, раскрыты её особенности, определена сущность исследовательских умений социальных работников и осуществлена их классификация. Проанализировано состояние подготовки будущих социальных работников к научно-исследовательской деятельности в зарубежной и отечественной образовательной практике. Разработана модель исследовательской среды социальной работы, которая включает три взаимосвязанных элемента: социальную проблему, методы её изучения, инструменты решения. Охарактеризована содержательная структура, определены критерии, показатели и уровни готовности социальных работников к научно-исследовательской деятельности. Разработана и экспериментально проверена система профессиональной подготовки будущих социальных работников к научно-исследовательской деятельности в учреждениях высшего образования и педагогические условия ее реализации.
The research considers and substantiates the theoretical and methodical foundations of the professional preparation of future social workers for scientific research activity. Scientific research activity of social workers is defined as activity on obtaining new scientifically grounded knowledge aimed at purposeful change of social reality, which is realized in logical sequence by application of appropriate forms and methods of scientific cognition. Classification of research skills of social workers is carried out. They are: methodological, informational-analytical, diagnostic, projective, forecasting, organizational, communicative, system-informational and technical. It is established that the result of students’ preparation for scientific research activity is the readiness for such kind of work. The readiness of future social workers for scientific research activity is defined as an integral system of professional and personal qualities of a specialist, thorough theoretical and methodological knowledge and research skills, an active personal position in the process of implementation of research roles, which is expressed through a positive and conscious attitude to scientific research activity as a component of professionalism. In the structure of readiness of social workers for scientific research activity there are singled out such components: motivational-value, cognitive, active and emotional-willed. The criteria, indicators and levels of readiness of future social workers for scientific research activity are determined. The conceptual principles of development of the system of professional training of future social workers for scientific research activity are based on methodological approaches: research, systemic, competence, cultural, integrative, humanistic, qualitative, qualimetric, axiological, personal, practical-oriented, hermeneutical; methodological functions of scientific research activity (social, intersocial, systemic, integrative, predictive, modeling, informational, communicative, technological, motivational, developing, reflexive); general (fundamentalism, systematization and integrity, dialectical unity of theoretical and empirical knowledge of social reality, scientific, continuity, differentiation and individualization) and specific principles (self-selection of scientific research activity by students, integration of the content of disciplines of the curriculum and scientific researches, regionalization, professional context theoretical and practical preparation for scientific research activity, sociopedagogical maintenance, as well as psychological support. There is developed and tested the system of professional preparation of future social workers for scientific research activity, the main components of which are: target (the purpose and result of professional preparation of future social workers for scientific research activity); theoretical and methodological (forms the conceptual basis for the formation of readiness of specialists of social work for scientific research activity and is based on the integration of general and specific principles, as well as methodological approaches that determine the orientation of the implementation of theoretical and practical aspects of preparation for scientific research activity); procedural-content (stages and the content of the professional preparation of future social workers for scientific research activity through the use of the potential of general disciplines and the research-oriented courses, practice, independent work, qualification studies, as well as extracurricular activities, volunteer work), technological (didactic provision of the educational process through the implementation of the forms, methods, technologies and learning tools taking into account the specifics of the process of preparation of future social workers for scientific research activity), analytical and productive (forms and methods of diagnostics and assessment of the readiness of specialists of social work for scientific research activity, levels of readiness, criteria and indicators, result). The effectiveness of the developed system of professional preparation of future social workers for scientific research activity is ensured by the implementation of certain pedagogical conditions: formation of the motivation of future social workers to scientific research activity; involvement of junior students into scientific research activity; provision of scientific research content of the disciplines of fundamental, professional and practical preparation of social workers; use of the technology of differentiated learning in the process of scientific research preparation of masters of social work; application of information and communication technologies in the process of scientific research training of future social workers.
Опис: Захист відбувся 21 червня 2019 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.03 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12601
Розташовується у зібраннях:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Aref_Povidajchyk.pdf898,55 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.