Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12854
Назва: Найменування жінок у «Граматиці» Мелетія Смотрицького (граматичні, лексичні, словотвірні ознаки)
Інші назви: Наименования женщин в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (грамматические, лексические, словообразовательные особенности)
NAMES OF WOMEN IN «GRAMATIC» OF MELETYI SMOTRITSKY (grammatical, lexical, word-formation signs)
Автори: Брус, Марія
Бібліографічний опис: Брус М. Найменування жінок у «Граматиці» Мелетія Смотрицького (граматичні, лексичні, словотвірні ознаки) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. Вип. І (29). C. 18-22
Дата публікації: 2018
Видавництво: Осадца Ю. В.
Ключові слова: «Граматика» Мелетія Смотрицького
найменування жінок
граматичні, лексичні й словотвірні ознаки фемінітивів
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого
наименования женщин
грамматичесике, лексические, словообразовательные особенности феминитивов
«Grammar» by Melety Smotrytsky
names of women
grammatical, lexical and word-formation signs of feminitive
Серія/номер: Мовознавство;
Короткий огляд (реферат): Історію вивчення фемінітивів української мови започаткували перші слов’янські граматичні праці староукраїнської доби, серед яких визначне місце належить «Граматиці» Мелетія Смотрицького. З урахуванням відомих тоді лінгвістичних досліджень і зокрема європейських граматичних учень мовознавець зумів у своїй праці дати повний аналіз тогочасної слов’янської граматики, а в найбільшій частині «Етимологія» серед імен проаналізувати і найменування жінок. У розгляді й описі граматичних ознак фемінітивів знайшли відображення і їх лексико-семантичні та структурно-словотвірні ознаки.
Істории изучения феминитивов украинского языка положили начало первые славянские грамматические труды староукраинской эпохи, среди которых значительное место отводится «Грамматике» Мелетия Смотрицкого. С учетом известных тогда лингвистических исследований и в частности европейских грамматических учений языковед сумел в своей работе дать полный анализ тогдашней славянской грамматики, а в наиболшей части «Этимология» среди имен проанализировать и наименования женщин. В описании грамматических особенностей феминитивов нашли отображение и их лексико-семантические, структурно-словообразовательные особенности.
The history of feminive studying in the Ukrainian language was firstly initiated by Slavic grammar works of the old Ukrainian era, among which the famous «Grammar» by Melety Smotrytskyi stands. Taking into account the well-knownthen linguistic studies and in particular European grammatical studies, the linguist was able to give a complete analysis of the Slavic grammar of that time in his work, and in the most part «Etymology» among the names, to analyze the names of women. In the discussion and the description of the grammatical signs of feminism were also reflected their lexical-semantic and structural-word-building features.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12854
ISBN: 978-966-7425-97-5
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2018. Вип. 1 (29)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
4Brus.pdf89,59 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.