Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13216
Title: Komunikacja niewerbalna w kontaktach biznesowych z cudzoziemcami
Authors: Pabian, Arnold
Pabian, Barbara
Buyak, Bogdan
Bibliographic description (Ukraine): Pabian A., Pabian B., Buyak B. Komunikacja niewerbalna w kontaktach biznesowych z cudzoziemcami // Zeszyty naukowe politechniki częstochowskiej zarządzanie. Częstochowa, 2019. Nr. 34. S. 114–122
Issue Date: 2019
Keywords: biznes międzynarodowy
komunikacja niewerbalna
różnice kulturowe
Abstract: Różnice kulturowe wpływają na kształtowanie relacji oraz współlpracę w międzynarodowym biznesie. Mają one bardzo duży wpływ na komunikację niewerbalną. która uzewnętrznia się podczas każdego spotkania „twarzą w twarz" partnerów biznesowych oraz w trakcie prowadzenia przez nich rozmów za pośrcdnictwem urządzeń elektronicznych z funkcją wideo. Błędy popełniane w komunikacji niewerbalnej stają się źródłem nicporozumień, a nawet szoku kulturowego. W ich wyniku relacje między partnerami biznesowymi zostają zakłócone, co negatywnie wpływa na dalszą współpracę. W artykule przedstawiono szerokie spektrum zachowań niewerbalnych oraz zaleceń, których uwzglédnienie w komunikacji z cudzoziemcami zapobiega zaburzaniu kontaktów biznesowych na arenie międzynarodowej.
Description: DOI: 10.17512/znpcz.2019.2.10
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13216
ISSN: 2083-1560
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Buyak_Komun_niewerb.pdf6,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.