Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13733
Title: Релігійне значення топонім них найменувань у період Середніх Віків
Authors: Пежинська, О. М.
Bibliographic description (Ukraine): Пежинська О. М. Релігійне значення топонім них найменувань у період Середніх Віків // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. : Філологічна. 2010. Вип. 14. С. 73–77.
Issue Date: 2010
Keywords: топоніми
Середні Віки
релігія
семантичне значення
походження
toponyms
the Middle Ages
religion
semantic meaning
origin
Abstract: У статті розглядається одна з центральних проблем топоніміки – похо- дження, формування та особливості топонімів, яка залишається дискусійною й остаточно не розв’язаною. Аналізується процес утворення топонім них назв у період Середніх Віків в основі яких знаходимо релігійний компонент.
The article deals with an unsolved problem of toponymy – origin, formation and peculiarities of toponyms. The process of formation of toponymic names in the Middle Ages, where we can find the religious component is analyzed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13733
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nznuoaf_2010.pdf235,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.