Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1374
Title: Тенденція до «ліризації» драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса.
Other Titles: Тенденция к «лиризации» драмы в творчестве А. Олеся и У. Б. Йейтса.
Tendency to «the lyrization» of drama in the A. Oles’s and W. B. Yeats’s creative works.
Authors: Блашків, Ольга Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Блашків, О.В. Тенденція до "ліризації" драми у творчості О. Олеся та В. Б. Єйтса : автореф. дис. .... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ольга Володимирівна Блашків ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 19 с.
Issue Date: 17-Oct-2009
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ліризм
ліричний первінь
драма
типологія
тенденція
символізм
мотив
міф
символ
образ
Abstract: У дисертації досліджено лірично-драматичний синкретизм поетики та прояви ліричної стихії у драмах О. Олеся та В. Б. Єйтса. Дисертація є цілісним дослідженням драматургії поетів в органічному зв’язку з основними літературно-художніми тенденціями fin de siиcle, психологією творчості обох письменників, їх лірикою. Зосереджено увагу на генологічному аналізі міжродового утворення – ліричній драмі, та її особливих різновидах у різних літературах – поетичній драмі, драматичній поемі (етюді). На теоретичному рівні уточнено функціонування понять «ліризм», «ліричне». Типологічне зіставлення здійснене на тематичному, образотворчому, жанровому та міфопоетичному рівнях.
В диссертации исследуется лирико-драматический синкретизм поэтики и трансформация лирического начала в драматических сочинениях А. Олеся и У. Б. Йейтса. Сосредоточено внимание на генологическом анализе межродового образования – лирическая драма, а также ее особенных видах в разных литературах – поэтическая драма, драматическая поэма (этюд). На теоретическом уровне уточнено функционирование понятий «лиризм», «лирическое». Диссертация представляет целостное системное исследование драматургии в органической связи с литературно-художественными тенденциями fin de siиcle, психологией творчества и поэзией писателей. Типологическое сопоставление выполнено на тематическом, образном, жанровом и мифопоетическом уровнях.
The thesis deals with the research of transformation of the lyrical elements to dramatic writing; typology and differentiation in structure, peculiarities and devices of creation of the symbolist lyric drama of A. Oles’s and W. B. Yeats’s (of early plays) at the levels of genre, style and poetics. The functioning of notions «lyricism» is specified within the bounds of critical theory and it’s differentiated from the category «lyrical». The distinction lyricism / lyrical predetermines the method of approach of plays analysis. The lyrical dramas of A. Oles’s and W. B. Yeats’s are investigated as a many-layered whole structure with their own system of norms, and the notion «lyrical» is identified in work with the manifestation of lyrical elements in play.
Description: Захист відбувся 19 листопада 2009 р. о 15.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1374
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Балашків О. В..pdf292,67 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.