Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13745
Title: До питання якості вищої професійної медичної підготовки (приклад Франції)
Authors: Пермякова, Ольга
Bibliographic description (Ukraine): ПермяковаО. До питання якості вищої професійної медичної підготовки (приклад Франції) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.). Київ : Педагогічна думка, 2017. С. 126–129.
Issue Date: 15-Jun-2017
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13745
ISBN: 978-966-644-365-9
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Permiakova_Tezy.pdf233,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.