Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13872
Title: Футбол у вимірі слова
Authors: Струганець, Юрій Борисович
Bibliographic description (Ukraine): Струганець Ю. Б. Футбол у вимірі слова : монографія. Beau Bassin : LAMBERT Academic Publishing, 2018. 197 с.
Issue Date: 2018
Publisher: LAMBERT Academic Publishing
Abstract: У монографії з’ясовано зміст поняття «футбольна лексика», встановлено співвідношення понять «футбольна лексика» і «футбольна термінологія». Представлено таксономію футбольних номінацій у мові спеціального призначення. Таксономія об’єднує терміни футбольної галузі, екстрагалузеві термінологічні одиниці, термінологізовані загальновживані лексичні одиниці, а також номенклатуру, професіоналізми, професійний жаргон. Розроблено семантичну стратифікацію футбольної лексики, обґрунтовано системну організацію цього сегмента словникового складу через реалізацію парадигматичних відношень. Схарактеризовано формально-структурну типологію футбольних номінацій. Проаналізовано функціонування футбольної лексики у спеціальній і неспеціальній сферах комунікації соціуму.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13872
ISBN: 978-613-8-26926-7
Appears in Collections:Монографії, розділи з монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
struhan_monogr_futbol.pdf4,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.