Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13977
Title: Оглядово-методичні заняття у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту
Authors: Шандригось, Віктор Іванович
Шандригось, Галина Анатоліївна
Bibliographic description (Ukraine): Шандригось В. І., Шандригось Г. А. Оглядово-методичні заняття у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Слов’янськ 21-22 березня 2019 р.). Слов’янськ ; Краматорськ, 2019. С. 12-17
Issue Date: 21-Mar-2019
Keywords: спортивно-педагогічні дисципліни
оглядово-методичні заняття
професійна підготовка
майбутні фахівці з фізичної культури і спорту
sports and educational discipline
overview and methodological studies
training
future specialists of physical culture and sports
Abstract: В статті розглядаються проблеми викладання спортивно-педагогічних дисциплін. Метою дослідження є аналіз місця і значення оглядово-методичних занять у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту. Оглядово- методичні заняття є значимою формою підвищення рівня професійної підготовки студентів зі спортивно-педагогічних дисциплін і спрямовані на створення логічно завершеної системи знань. Даний вид занять проводиться з метою вдосконалення методики організації і проведення занять, засвоєння найбільш ефективних методичних прийомів, становлення єдності в розумінні і методиці навчання руховій дії.
Problems of teaching sport-pedagogical subjects are discussed in the article. The aim of the study is to analyze the place and importance of overview and teaching classes in the training of future specialists of physical culture and sports. Survey methodology training is a significant increase in the form of training students to sports and educational courses, aimed at creating a logically complete system of knowledge. This type of training is aimed at improving methods of organizing and conducting classes, learning the most effective teaching methods, establishment of unity in understanding and learning methods for motor action.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13977
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shandrygos_Sports_educational_discipline.pdf273,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.