Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKhoma, V. V.-
dc.contributor.authorGnatyshyna, L. L.-
dc.contributor.authorMartinyuk, V. V.-
dc.contributor.authorRarok, YU. S.-
dc.contributor.authorOzoliņš, D.-
dc.contributor.authorKokorite, I.-
dc.contributor.authorSkuja, A.-
dc.contributor.authorSpriņģe, G. H.-
dc.contributor.authorStoliar, O. B.-
dc.date.accessioned2020-03-31T08:57:38Z-
dc.date.available2020-03-31T08:57:38Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationAPPLICATION OF METAL-BINDING CHARACTERISTICS OF AQUATIC ANIMALS IN THE ASSESSMENT OF COMPLEX ENVIRONMENTAL POLLUTION / V. V. Khoma et. al. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 2 (Вип.76). C. 44–47.uk_UA
dc.identifier.issn2078-2357-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14054-
dc.description.abstractThe present study aimed to compare the ability of bivalve mollusks and fish to accumulate some toxic metals in their tissues in the polluted environment. Populations of Dreissena polymorpha, Unio tumidus and Carassius gibelio in Latvia in Ukraine were investigated. In the mollusks from the polluted reservoirs, the accumulation of Zn, Cu, Cd in the tissues but decrease in metallothioneins concentration was detected, whereas the fish did not appropriate reflect the aquatic quality.uk_UA
dc.description.abstractПрісноводні молюски та риби служать традиційними біоіндикаторами забруднення вод завдяки їх здатності накопичувати різні речовини та їх чутливості до стресу. Металотіонеїни є визнаними біомаркерами токсичності металів. Однак вплив комплексного забруднення може порушувати акумулювальну здатність водних тварин та їх металотіонеїнів. Метa цього дослідження – порівняти здатність двостулкових молюсків та коропових риб накопичувати у своїх тканинах деякі токсичні метали промислового походження та зв’язувати їх у металотіонеїнах за умов комплексного забруднення навколишнього середовища. Для цього було відібрано групи двостулкових молюсків Dreissena polymorpha, Unio tumidus та карася Carassius gibelio на ділянках, пов’язаних з діяльністю гідроелектростанцій (ГЕС) у Латвії та Україні. Досліджено у Латвії водосховище Ризької ГЕС (R- група), заповідне озеро Каньєріс (КL); в Україні Тернопільське озеро (Т-група), водосховище Касперівцівської ГЕС (вище і нижче за течією дамби, Кb та Кd відповідно) та ділянки на річці Жванчик (до і після греблі ГЕС за течією, Jb, Jd відповідно). R- і T-групи були представлені D. polymorpha, групи Zh складалися з U. tumidus, а групи Kb і Kd включали як U. tumidus (групи Kbm, Kdm), так і C. gibelio (групи Kbf, Kdf). Обстеженню підлягав також карась, придбаний на ринку (Kf). Найменший вміст Zn виявлений у зразках KL, тоді як рівень Zn у гонадах та Cu в травній залозі у групі Kbm – найвищий. Найменша концентрація Cd виявлена у травній залозі групи Kdm. У рибі концентрація металів у тканинах була однаковою у всіх групах, за винятком рівня Cd. У складі металотіонеїнів молюсків концентрація Zn знижувалася у ряді: Kb> R> KL> Kd групи, а концентрації Cu та Cd були однаковими у всіх групах. Вміст –SH груп металотіонеїнів у молюсків кожного виду був найменшим у забрудненій місцевості (у 1,9– 3,4 рази). Для риб були отримані протилежні результати. Відтак, двостулкові молюски можуть бути цінними біоіндикаторами як підвищеного вмісту токсичних металів, так і впливу комплексного забруднення, тоді як риба не виявила таких ознак.uk_UA
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesБіологія;-
dc.subjectetallothioneinsuk_UA
dc.subjectbivalve mollusksuk_UA
dc.subjectfischuk_UA
dc.subjectcopperuk_UA
dc.subjectzincuk_UA
dc.subjectcadmiumuk_UA
dc.subjectbioindicatsonuk_UA
dc.subjectметалотіонеїниuk_UA
dc.subjectдвостулкові молюскиuk_UA
dc.subjectрибаuk_UA
dc.subjectкупрумuk_UA
dc.subjectцинкuk_UA
dc.subjectкадмійuk_UA
dc.subjectбіоіндикаціяuk_UA
dc.titleAPPLICATION OF METAL-BINDING CHARACTERISTICS OF AQUATIC ANIMALS IN THE ASSESSMENT OF COMPLEX ENVIRONMENTAL POLLUTIONuk_UA
dc.title.alternativeКонцентрація металів у тканинах та металотіонеїнах водних тварин в індикації комплексного забруднення довкілляuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2019. Вип. 2 (76)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHOMA_GNATYSHYNA_ MARTINYUK_.pdf144,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.