Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14061
Title: Using Google Services in Training of Future Teachers of Natural Specialties
Other Titles: Korzystanie z usług Google w kształceniu przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Authors: Romanyshyna, Oksana
Gura, Antonina
Bibliographic description (Ukraine): Romanyshyna O., Gura A. Using Google Services in Training of Future Teachers of Natural Specialties // Annales. Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J : Paedagogia-Psychologia. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. Vol. XXXII, 1. P. 149-159
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Keywords: technologie informacyjne i komunikacyjne
usługi Google
technologie chmurowe
Internet
środowisko edukacyjne informacji
kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
information and communication technologies
Google services
cloud technologies
Internet
information educational environment
training of future teachers of natural specialties
Abstract: Dzięki nowoczesnym osiągnięciom informatycznym w działalności naukowej możliwy jest coraz szerszy dostęp do danych z wielu repozytoriów informacji. Celem artykułu jest określenie pedagogicznych możliwości korzystania z usług Google w kształceniu przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W pracy badawczej podkreślono wyniki oceny rzeczywistego stanu aktywności edukacyjnej nauczycieli i uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W pracy przeanalizowano cele nauczania i szeroko stosowane usługi, które umożliwiają aktywne wprowadzanie ICT do procesu prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, przygotowując się do samokształcenia i testowania.
Modern computer achievements in scientific activity give access to common use of data from a great number of information repositories. The materials of the article are dedicated to defining the pedagogical possibilities of using Google services in training of future teachers of natural specialties. The article highlights the results of the assessment of the real state of educational activity of teachers and students with the use of modern information and communication technologies (hereinafter referred to as ICT). The article analyzes the learning objectives and widely used services, which enable active introduction of ICT in the process of conducting lectures and practical classes, while preparing for self-study and testing.
Description: DOI : 10.17951/j.2019.32.1.149-157
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14061
ISSN: 0867-2040
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
romanyshyna_Gura.pdf879,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.