Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14147
Title: Поширення видового складу ряду Соколоподібні – Falconiformes на території Теребовлянського району Тернопільської області
Authors: Голіней, Галина Михайлівна
Шавкун, Людмила
Bibliographic description (Ukraine): Голіней Г., Шавкун Л. Поширення видового складу ряду Соколоподібні – Falconiformes на території Теребовлянського району Тернопільської області // Матеріали ХХХІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (28 вересня 2018 р.) : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 39. С. 5-6
Issue Date: 28-Sep-2019
Keywords: орнітофауна
хижі птахи
видовий склад
поширення
охорона
ornithofauna
predatory birds
species family
proliferation
protection
Abstract: У статті подано характеристику видового різноманіття хижих птахів, вивчено перелік птахів, що охороняються в регіоні. Досліджено, що на території району з гніздових найбільш поширені види: канюк звичайний (Buteo buteo), яструб великий (Accipiter gentilis), боривітер звичайний (Falco tinnunculus). Малочисельні види на території: шуліка чорний (Milvus migrans), лунь лучний (Circus pygargus), кібчик (Falco vespertinus). Рідкісним видом є сапсан (Falco peregrinus), вид занесений до Червоної книги України.
The article describes the species diversity of predatory birds, studies the list of birds that are under protection in the region. It was investigated that in the district the most common nest species are: Buteo buteo, Accipiter gentilis, Falco tinnunculus. Minor species on the territory are: Milvus migrans, Circus pygargus, Falco vespertinus. The rare species is Falco peregrinus, which is listed in the Red Data Book of Ukraine.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14147
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Holinei_FALCONIFORMES_konf.pdf699,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.