Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1420
Title: Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах ВТО.
Other Titles: Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в странах-членах ВТО.
Theory and practice in the training of specialists in the field of tourism in the countries-members of WTO.
Authors: Кнодель, Людмила Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Кнодель, Л. В. Теорія і практика підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах всесвітньої туристської організації : Автореф. дисерт. ... докт. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Кнодель ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40 c.
Issue Date: 20-Dec-2007
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: туристська сфера
система туристської освіти
фахівець туристської сфери
методологія якості
професіограма фахівця туристської галузі
стандарти туристської освіти
професійна компетентність
педагогіка туризму
підготовка кадрів
Abstract: Дисертація присвячена теоретико-методологічним проблемам підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах Всесвітньої туристської організації. Для проведення дослідження було використано системний підхід до аналізу дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в різних країнах, що дало змогу виявити оптимальні параметри процесу навчання в сучасних умовах. Генезис педагогічних систем охарактеризовано у структурному й історичному аспектах. У результаті дослідження були визначені тенденції розвитку дидактичних систем підготовки фахівців сфери туризму в 11 країнах.
Диссертация посвящена теоретико-методологическим проблемам подготовки специалистов сферы туризма в странах-членах Всемирной туристской организации. При проведении исследования был использован системный подход, что позволило выявить оптимальные параметры процесса обучения в современных условиях. Генезис дидактических систем рассматривается в структурном и историческом аспектах.
The thesis is dedicated to theoretical and methodical problems in training of specialists in the field of tourism in the countries-members of WTO. The didactic systems of training in various countries have been analysed. The trends of development of didactic systems of this training have been discovered. About 100 specialties in 22 education institutions in 11 countries have been closely analyzed. The model of structural componets of modern specialist professional competence in the field of tourism has been formulated. The concept of tourism education has been discovered. The new destinations of development in pedagogics have been characterized. The levels of quality have been determined. The lacks of quality in education in the field of tourism have been analysed. The methodology of lacks quality determination has been presented. New goals of vocational education have been determined. The main factors, which form the structure, syllabus, learning programs, and curricula, have been discovered.
Description: Захист відбувся 25 січня 2008 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. Кривоноса, 2, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1420
Appears in Collections:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конодель Л. В..pdf494,13 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.