Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1466
Title: Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека
Other Titles: Имагологические особенности художественной прозы и публицистики Джона Стейнбека.
Imagological peculiarities of fiction and publicism of John Steinbeck.
Authors: Ничко, Оксана Яромирівна
Bibliographic description (Ukraine): Ничко, О. Я. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" / О. Я. Ничко ; О.Я.Ничко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.
Issue Date: 14-Aug-2008
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: образ-імідж
імагологія
автостереотип / гетеростереотип
література факту
національна ідентичність
характеризація
психоменталітет нації
матеріальна культура
імагологічна перспектива
Abstract: У дисертації відтворені імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Дж. Стейнбека. Зреконструйовано автообраз американця, гетерообрази італійця, француза та слов’янських народів, які зіставляються з їхніми відповідними автообразами. Порівнюються іміджі журналістського "факту" з іміджами письменницького "вимислу"; простежуються зміцнення / руйнування усталених стереотипів та виявляються співвідношення свого, іншого і чужого у творчій свідомості Стейнбека.
В диссертации отображены имагологические особенности художественной прозы и публицистики Дж. Стейнбека. Реконструирован автообраз американца, гетерообразы итальянца, француза и славянских народов, которые сопоставляются с их автообразами. Сравниваются имиджи журналистского "факта" с имиджами писательского "вымысла"; прослеживаются устойчивость / разрушение прижившихся стереотипов и соотношения свoй, иной, чужой в творческом сознании Стейнбека.
Dissertation recreates imagological peculiarities of fiction and publicism of John Steinbeck. The auto-image of the American, heteroimages of the Italian, of the French and that of Slav are reconstructed. The stated images are juxtaposed to their corresponding auto-images. The Steinbeck’s non-fiction images and fiction ones of the investigated nations are compared. Strengthening and destruction of the fixed stereotypes are traced. Consequently, Steinbeck’s journalistic consciousness reveals correlation of the other.
Description: Захист відбувся 19 вересня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул. Кривоноса, 2). З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (46027, м.Тернопіль, вул.Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1466
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ничко О. Я..pdf323,1 kBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.