Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14883
Title: XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та VII з’їзд всеукраїнської асоціації біологів рослин
Authors: Голубенко, А. В.
Дробик, Н. М.
Пороннік, О. О.
Кунах, В. А.
Bibliographic description (Ukraine): Голубенко А. В., Дробик Н. М., Пороннік О. О., Кунах В. А. XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та VII з’їзд всеукраїнської асоціації біологів рослин // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. Київ, 2019. Т. 17. № 2. С. 221-226
Issue Date: 2019
Abstract: У період з 15 по 20 вересня 2019 р. у м. Києві (Україна) на базі Інституту молеку- лярної біології і генетики НАН України Українським товариством генетиків і селекціоне- рів ім. М. І. Вавилова (УТГіС) було проведено чергову щорічну XIV Міжнародну науко- ву конференцію «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячену двом ювілеям — 140-річчю від дня народження видатного генетика і селекціонера ака- деміка В. Я. Юр’єва та 120-річчю від дня народження видатного ботаніка, генетика і селекціонера члена-кореспондента НАН України В. П. Зосимовича. Цього року конфе- ренція була асоційована з VII з’їздом Всеукраїнської асоціації біологів рослин, а її співорганізаторами, окрім УТГіС, виступили Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ) та ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14883
ISSN: 2415-3680
1810-7834
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Drobyk_Factoru_eksp_evolushun_19.pdf214,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.