Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15296
Title: Зміст і організація навчання з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» у підготовці бакалавра з фізичної реабілітації
Authors: Барладин, Ольга Романівна
Вакуленко, Людмила Олексіївна
Храбра, Світлана Збігівна
Грушко, Валерiй Сергiйович
Bibliographic description (Ukraine): Барладин О., Вакуленко Л., Храбра С., Грушко В. Зміст і організація навчання з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» у підготовці бакалавра з фізичної реабілітації // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. C. 130-133
Issue Date: 24-Oct-2019
Publisher: ТНПУ ім. В Гнатюка
Keywords: фізична реабілітація
засоби і методи фізичної реабілітації
підготовка бакалавра
physical rehabilitation
means and methods of physical rehabilitation
preparation of bachelor
Abstract: У статті висвітлюється зміст авторського варіанту навчальної дисципліни «Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів» при підготовці бакалавра з фізичної реабілітації. Дослідження показали, що навчальні заняття з означеної дисципліни ефективно впливають на мотиваційну сферу студентів, підвищують їх самостійну активність і відповідальність. Здобуті студентами компетентності будуть безпосередньо використані на практиці.
The article covers the content of the author's version of the discipline «Physical rehabilitation in diseases of internal organs» in the preparation of a bachelor's degree in physical rehabilitation. Studies have shown that training sessions in this discipline effectively affect the student's motivational sphere, increase their self-activity and responsibility. The competencies acquired by the students will be directly used in practice.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15296
Appears in Collections:Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34_Barladun_et_al.pdf92,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.