Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15497
Назва: THE PRIORITIES OF THE UKRAINIAN-AND-POLISH COOPERATION AND PARTNERSHIP OF THE MODERNITY
Інші назви: Пріоритети українсько–польської співпраці та партнерства сучасності
Автори: Alexiyevets, Lesia Mykolaivna
Алексієвець, Леся Миколаївна
Alexiyevets, Mykola Myronovych
Алексієвець, Микола Миронович
Бібліографічний опис: Alexiyevets L., Alexiyevets M. THE PRIORITIES OF THE UKRAINIAN-AND-POLISH COOPERATION AND PARTNERSHIP OF THE MODERNITY // Україна–Європа–Світ. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 22. С. 56–68.
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Ключові слова: Ukraine
Poland
the Ukrainian-and-Polish relations
partnership
priorities
the Europeanand-and-Atlantic context
Україна
Польща
українсько-польські відносини
партнерство
пріоритети
європейсько-атлантичний контекст
Серія/номер: Історія, міжнародні відносини;
Короткий огляд (реферат): The aim of the research is to determine and analyse the features and priorities as well as principles of the transformation of the modern system of bilateral Ukrainian-and-Polish relations development in the circumstances of globalization and European-and-Atlantic processes and challenges as well as elucidate the prospects of the intergovernmental cooperation in the continuum of modern geopolitical requirements. The research methodology is based on the usage of historicism and objectivism principles, general-scientific (analysis, synthesis, induction and deduction, etc.), special historical (historicalchronological, historical-comparative, systemic-and-structural, etc.) and other scientific methods as well as interdisciplinary and pluralistic approaches to the study of modern development of the relations between Ukraine and Poland on the basis of the complex usage of historical resources on the problem, both Ukrainian and foreign, mostly Polish ones. The scientific novelty demonstrates new important historical aspects of Ukrainian-and-Polish cooperation on the contemporary stage of its features and vision of the priorities on the prospects of the further improvement. The focus is on the principles and significant trends of the partnership of two states and the periodization of modern Ukrainian-and-Polish relations, their institualization. Conclusions. The modern Ukrainian-and-Polish relations are developing in different spheres in the ascending trajectory, and new challenges have appeared, from the viewpoint concerning the future of Ukraine and Poland interplay, which resulted not only in the modernization of the bilateral relations, but they opened the new extra possibilities for the intense relations between the countries taking into consideration the internal and external political processes.
Мета дослідження – визначити і проаналізувати особливості та пріоритети й принципи трансформації сучасної системи розвитку двосторонніх українсько-польських відносин в умовах глобалізації та європейсько-атлантичних процесів й викликів, а також з’ясувати перспективи міждержавної співпраці у континуумі нинішніх геополітичних вимог. Методологія праці: використано принципи історизму та об’єктивності, загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція та дедукція тощо), спеціально-історичні (історико-хронологічний, історико-порівняльний, системно-структурний, ін.) та деякі інші наукові методи, а також міждисциплінарний і плюралістичний підходи до вивчення новітньої розбудови стосунків між Україною та Польщею на основі комплексного застосування історичних джерел, як українських, так і зарубіжних, переважно польських, із запропонованої проблеми. Наукова новизна: висвітлено нові важливі історичні аспекти українсько-польського співробітництва на сучасному етапі його особливостей та бачення пріоритетів на перспективу поліпшення. Закцентовано увагу на принципах і пріоритетних напрямках партнерства двох держав та періодизації сучасних українсько-польських взаємин, їх інституалізації. Висновки: сучасні українсько-польські відносини розвиваються в усіх сферах висхідною траєкторією, а з погляду на майбутнє взаємодії України і Польщі виникли принципово нові вимоги та виклики, які призвели не лише до модернізації двосторонніх взаємин, а й відкрили додаткові можливості для інтенсивних зв’язків між країнами з урахуванням внутрішньо – та зовнішньополітичних процесів.
Опис: DOI : 10.25128/2225-3165.19.01.06
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15497
Розташовується у зібраннях:Україна–Європа–Світ. 2019. Вип. 22

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Alexiyevets _Alexiyevets.pdf260,67 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.