Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16427
Title: Екологічні проблеми урбосистем у різні історичні періоди
Authors: Янковська, Любов Володимирівна
Bibliographic description (Ukraine): Янковська Л. Екологічні проблеми урбосистем у різні історичні періоди / Л. Янковська // СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УРБОЕКОСИСТЕМ: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (1-2 жовтня 2020 р., Кам’янець-Подільський) / за заг. ред. О.І. Любинського. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С.159-163.
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута»
Keywords: урбанізація
урбосистема
озеленення
джерело забруднення
мегаполіс
Series/Report no.: Науки про навколишнє середовище;
Abstract: Систематизована інформація про екологічні проблеми міст на різних етапах розвитку людства, починаючи з стародавніх міст – закінчуючи сьогоденням. Подана характеристика найбільших міських поселень у різні історичні відтинки часу, їх розміри, чисельність жителів. Розглянуто відмінності у планувальній структурі міст, рівні озеленення, особливостях господарства. Описано основні джерела забруднення та наслідки для навколишнього середовища і здоров’я людини.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16427
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kam-Pod_Ya.pdf.pdf519,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.