Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16825
Название: Вплив партійно-політичної ідеології на україномовну періодику Західної України першої половини XX ст.
Другие названия: THE INFLUENCE OF THE PARTY-POLITICAL IDEOLOGY ON THE UKRAINIAN PERIODICALS OF WESTERN UKRAINE IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY
Авторы: Muts, Oksana
Муц, Оксана
Kydanyuk, Andriy
Киданюк, Андрій Володимирович
Библиографическое описание: Муц О., Киданюк А. Вплив партійно-політичної ідеології на україномовну періодику Західної України першої половини XX ст. // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 23. С. 205–216.
Дата публикации: 2019
Издательство: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Ключевые слова: україномовна періодика
національна ідея
міжвоєнний період
Західна Україна
Східна Галичина
Польща
політико-партійна ідеологія
ukrainian-language periodicals
national idea
inter-war period
Western Ukraine
Eastern Galicia
Poland
political-party ideology
Серия/номер: Історія, міжнародні відносини;
Краткий осмотр (реферат): Мета дослідження - визначення впливу політично-партійної ідеології на формування інформаційної політики українського суспільства, структури та змістового контенту україномовної періодики Західної України міжвоєнного періоду (1920-1939 pp.). Методологія праці базується на принципах історизму та об’єктивності, використано загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція та дедукція тощо) та спеціально-історичні методи (історико-хронологічний, історико-порівняльний, системно-структурний, ін.), а також метод контент-аналізу. Комплексне застосування історичних джерел, зокрема першоджерел відбувалося на основі міждисциплінарного та плюралістичного підходів до вивчення теми суспільно-політичних, культурно-освітніх умов розвитку українства Західної України у міжвоєнний період та визначення взаємозв’язку політично-партійних інституцій та україномовної періодики. Наукова новизна: на основні аналізу програмних засад політично-партійних організацій виявлено основні тенденції інформаційної політики у Західній Україні у 1920-1939 pp. Висновки: політично-партійна ідеологія мала вплив на формування національних ідей, розвиток та збереження українства. Тематичний спектр україномовної періодики відображає ступінь розвитку суспільства, рівень національної свідомості та основні форми національно-культурної боротьби.
The purpose of the study is to determine the impact of political-party ideology on formulation of information policy in Ukrainian society, the structure and Ukrainian-language periodicals’ content of Western Ukraine during the interwar period (1920-1939). The research methodology is based on the principles of historicism and objectivity and general scientific (analysis, synthesis, induction and deduction, etc.) and special historical methods (historical-chronological, historical-comparative, system-structural, etc.), and content analysis were used. The integrated use of historical source, including primary sources, including primary sources, was based on interdisciplinary and pluralistic approaches to the examination of the socio-political issue, cultural and educational conditions of Ukrainians’ development in Western Ukraine during the interwar period and defining the relationship between political-party institutions and Ukrainian-language periodicals. The scientific novelty. The identification of the major trends of information policy in Western Ukraine during the interwar period was based on analysis ofpolitical-party organizations Conclusions. The range of thematic issues of Ukrainian-language periodicals reflects the degree of societal development, the level of national ideas, development and preservation of Ukrainian. The thematic spectrum of Ukrainian-language periodicals reflects the degree of development of society, the level of national consciousness and the main ways of national-cultural struggle.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16825
Располагается в коллекциях:Україна–Європа–Світ. 2019. Вип. 23

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Muts-Kydanyuk.pdf273,98 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.