Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17202
Назва: Літературно-критична рецепція прози Ірини Вільде
Інші назви: Literary-critical perception of Iryna Vilde's prose
Автори: Карач, Наталія
Karach, N.
Бібліографічний опис: Карач Н. Літературно-критична рецепція прози Ірини Вільде // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 51. С. 51–64.
Дата публікації: 2019
Видавництво: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Ключові слова: літературно-критична рецепція
критична оцінка
жанр
стиль
проза
творча індивідуальність митця
literary-critical perception
critical valuation
genre
style
prose
artist's creative personality
Серія/номер: Літературознавство;
Короткий огляд (реферат): У статті систематизовано результати дослідження жанрово-стильової своєрідності новел, повістей, романів Ірини Вільде в українському літературознавстві, що, безперечно, сприятиме цілісному уявленню про її творчу індивідуальність, а також динаміку жанрових форм у доробку авторки крізь призму українського прозового дискурсу ХХ ст. Різні аспекти її творчості, а саме: художню структуру творів, їх формозмістову єдність, стильовий діапазон, персонажно-образну систему, поетологічні засоби та ін. – окреслені в сучасних наукових студіях О. Дудар, І. Захарчук, Н. Мафтин, В. Перцевої, В. Працьовитого, І. Приліпко, Л. Тарнашинської, О. Харлан та ін. Зважаючи на достатню кількість науково-критичних розвідок, присвячених багатогранному творчому спадку Ірини Вільде, чимало його граней і факторів ще не розкриті, зокрема це стосується жанрових модифікацій прозових творів, їх наративних площин, традиційних і новаторських поетологічних засобів, зорієнтованих на художнє осмислення психологічно-ментальних проблем буття українця. Вважаємо, що прозописьмо Ірини Вільде, сконцентрувавши історіософську, культурно-історичну, соціально-ідеологічну інформацію тієї доби, дозволяє трактувати його в контексті модерністських тенденцій в українській літературі початку і середини ХХ ст., зокрема, інтелектуалізму і філософічності.
The results of investigation of genre and style peculiarity of Iryna Vilde's short stories, stories and novels in Ukrainian Literature Study are systematized in the article, which will contribute to the integral concept of her creative personality as well as to the dynamics of genre forms in author's creation in the light of Ukrainian prose discourse of the XXth century. Different aspects of her creative work such as artistic structure of compositions, their form and content unity, style range, character and image system, poetic means etc. are outlined in modern scientific studies of O. Dudar, I. Zakharchuk, N. Maftyn, V. Pertseva, B. Pratsovytyi, I. Prylipko, U. Tarnashynska, O. Kharlan and others. Taking into consideration a lot of scientific-critical researches devoted to I. Vilde's diverse creative heritage there are many sides and factors that haven't been disclosed, concerning genre modifications of prose works their narrative areas, traditional and innovative poetical means aimed at artistic sense psychological and mental problems of the existence of the Ukrainian. It is considered that Iryna Vilde's prose writting that concentrated on historical, cultural, social and ideological information of that age, allows to treat it in the context of modernist tendencies in Ukrainian literature of the beginning and the middle of the XXth century especially intellectualism and philosophy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17202
ISSN: 2617-3247
Розташовується у зібраннях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. Вип. 51

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
karach.pdf1 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.