Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Вип. 1-2 (79) : [17] Collection home page

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Ser. Biology. Вип. 1-2 (79) / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. Тернопіль : ТНПУ, 2020. 134 с.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Науковий внесок професора Степана Михайловича Стойка в природоохоронну справу в Україні та Європі (до 100- річчя від дня народження)Барна, М. М.; Барна, Л. C.; Barna, M. M.; Barna, L. S.
2020Пам’яті академіка НАН україни Юрія Романовича Шеляга-Сосонка (10.01.1933 – 14.12.2019)Барна, М. М.; Барна, Л. C.; Barna, M. M.; Barna, L. S.
2020Методологічні підходи одержання фактора VIII зсідання кровіШурко, Н. О.; Новак, В. Л.; Shurko, N. O.; Novak, V. L.
2020Вплив передпосівної обробки насіння метаболічно активними речовинами на окремі фізіологічні показники сої сорту Аннушка та її продуктивністьКозючко, А. Г.; Гавій, В. М.; Кучменко, О. Б.; Koziuchko, A. G.; Havii, V. M.; O. B. Kuchmenko
2020Влияние высоких концентраций детергента «Sarma» на активность in vitro респираторного мерцательного эпителия Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)Стадниченко, А. П.; Киричук, Г. Е.; Уваева, Е. И.; Вискушенко, Д. А.; Stadnychenko, A. P.; Kyrychuk, H. Ye.; Uvaieva, O. I.; Vyskushenko, D. A.
2020Природно-заповідний фонд Тернопільської області: стан, проблеми та шляхи їх вирішенняМайорова, О. Ю.; Юркевич, Н. М; Прокоп’як, М. З.; Маiorova, О. Yu.; Yurkevych, N. M.; Prokopiak, M. Z.
2020Зміна чисельності Drosophila melanogaster на фоні використання кондитерського ароматизатора «Ванілін»)Крижановська, М. А.; Голуб, Н. Я.; Kryzhanovska, M. A.; Holub, N. Ia.
2020Особливості осмотичної резистентності еритроцитів та вмісту гемоглобіну у крові риб за дії Феруму (III)Хоменчук, В. О.; Рабченюк, О. О.; Футрик, В. В.; Курант, В. З.; Khomenchuk, V. O.; Rabcheniuk, O. O.; Futryk, V. V.; Kurant, V. Z.
2020Зміни вмісту с-реактивного протеїну та фактору некрозу пухлин-α у сироватці крові щурів різного віку за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату // Наукові записки Тернопільського національногоГецько, Н. В.; Криницька, І. Я.; Hetsko, N. V.; Krynytska, I. Y.
2020Ризогенез експлантів Silene hypanica Klokov та їх адаптація до умов ex vitroДжус, Л. Л.; Колдар, Л. А.; Dzhus, L.; Koldar, L.
2020Фітопаразитичні нематоди природних екосистем Лівобережного Полісся (у межах Чернігівської області)Шевченко, В. Л.; Жиліна, Т. М.; Shevchenko, V. L.; Zhylina, T. M.
2020Зменшення чисельності трав’яної жаби (Rana temporaria) як показник нестабільності локальної екосистемиПаламаренко, О. В.; Palamarenko, O. V.
2020Методичні аспекти оцінювання декоративності деревних рослин відділу Pinoрhyta за сукупністю морфологічних ознак та ознак життєздатностіКохановський, В. М.; Барна, М. М.; Барна, Л. С.; Мельник, Т. І.; Kokhanovsky, V. M.; Barna, M. M.; Barna, L. S.; Melnyk, T. I.
2020Систематична, екобіоморфологічна структура та созологічна цінність флори водних і прибережно-водних екосистем річки Золотинка (Чернігівська область)Івусь, Т. І.; Ivus, Т.
2020Фіторізноманіття урочища «Гаївка» (Передкарпаття)Гнєзділова, В. І.; Неспляк, О. С.; Маховська, Л. Й.; Буняк, В. І.; Gniezdilova, V. I.; Nespliak, O. S.; Makhovska, L. Yo.; Buniak, V. I.
2020Хіміко-біологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: історія, сьогодення, заснування (до 80-річчя заснування)Дробик, Н. М.; Барна, М. М.; Барна, Л. С.; Курант, В. З.; Герц, А. І.; Drobyk, N. M.; Barna, M. M.; Barna, L. S.; Kurant, V. Z.; Hertz, A. I.
2020Особливості адаптивних стратегій видів роду Gentiana L. в умовах високогір’я Українських КарпатГрицак Л. Р., Дробик Н. М.; Hrytsak L. R., Drobyk N. M.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17