Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Вип. 3-4 (80) : [17] Collection home page

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University Ser. Biology. Вип. 3-4 (80) / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. Тернопіль : ТНПУ, 2020. 144 с.

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2020Відомий український вчений-біолог та педагог (до 85-річчя від дня народження)Пида, С. В.; Барна, М. М.; Барна, Л. С.; Pyda, S. V.; Barna, N. N.; Barna, L. S.
2020Ліпідний обмін в організмі риб за дії чинників оточуючого водного середовищаХоменчук, В. О.; Ляврін, Б. З.; Рабченюк, О. О.; Курант, В. З.; Khomenchuk, V. O.; Lyavrin, B. Z.; Rabchenyuk, О. O.; Kurant, V. Z.
2020Ефективність використання органо-мінеральних добрив при вирощуванні помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.)Дзендзель, А. Ю.; Марцінишин, Ю. Д.; Пида, С. В.; Dzendzel, А. Yu.; Martsinyshyn, Yu. D.; Pyda, S. V.
2020Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської областіКонончук, О. Б.; Пида, С. В.; Герц, А. І.; Герц, Н. В.; Мацюк, О. Б.; Москалюк, Н. В.; Kononchuk, O. B.; Pyda, S. V.; Herts, A. I.; Herts, N. V.; Matsiuk, O. B.; Moskalyuk, N. V.
2020Анатомічна будова рослин Glycine max Moench. за дії штаму Bradyrhizobium japonicum та ретардантуГолунова, Л. А.; Golunova, L. A.
2020Фітоценотична приуроченість та консортивні зв’язки видів роду Gentiana L. в Українських КарпатахГрицак, Л. Р.; Майорова, О. Ю.; Прокоп’як, М. З.; Дробик, Н. М.; Hrytsak, L. R.; Mayorova, O. Yu.; Prokopyak, M. Z.; Drobyk, N. M.
2020Прояв крайового ефекту в структурі заростей макрофітів при зміні гідрологічного режимуПогорєлова, М. С.; Pohorielova, M.
2020Еколого-морфологічна структура мікрофітобентосу озера ТельбінДавидов, О. А.; Кравцова, О. В.; Davydov, O. A.; Kravtsova, O. V.
2020COMBINED EXPOSURES TO LOW ROUNDUP CONCENTRATION INDUCE THIOLOME RESPONSE IN BIVALVE MOLLUSKKHOMA, V.; GNATYSHYNA, L.; MARTINYUK, V.; MACKIV, T.; YUNKO, K.; FORMANCHUK, R.; BARANOVSKII, V.; GLADYUK, M.; MANUSADŽIANAS, L.; STOLIAR, O.; Хома, В.; Гнатишина, Л.; Мартинюк, В.; Мацьків, T.; Юнко, K.; Форманчук, Р.; Барановський, В.; Гладюк, M.; Манусаджанас, Л.; Столяр, O.
2020Вивчення ефективності хлорелищодо зменшення цитотоксичних проявів у смугастого даніо за впливу органофосфатних пестицидівБоднар, О. І.; Сенько, С. В.; Осипенко, І. О.; Хатіб, І.; Касянчук, Н. М.; Фальфушинська, Г. І.; Bodnar, O. I.; Senko, S. V.; Osypenko, I. O.; Khatib, I.; Kasyanchuk, N. M.; Falfushynska, H. I.
2020Оцінка біологічної дії елементвмісних ліпідних комплексів з Chlorella vulgaris на функціональний стан здорових щурівБоднар, О. І.; Ковальська, Г. Б.; Лукашів, О. Я.; Грубінко, В. В.; Bodnar, O. I.; Kovalska, H. B.; Lukashiv, O. Ya.; Grubinko, V. V.
2020Вміст флавоноїдів і кcантонів у калюсних культурах рослин видів роду Gentiana L. за вирощування у рідкому живильному середовищі на поролонових підкладкахГрицак, Л. Р.; Мельник, В. М.; Прокоп’як, М. З.; Майорова, О. Ю.; Колісник, Х. М.; Дробик, Н. М.; Hrytsak, L. R.; Mel’nyk, V. M.; Prokopyak, M. Z.; Mayorova, O. Yu.; Kolisnyk, Kh. M.; Drobyk, N. M.
2020Вміст хлорофілів і каротиноїдів у пагонах лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.)Яворська, Н. Й.; Воробець, Н. М.; Yavorska, N. J.; Vorobets, N. M.
2020Мікроморфологія та анатомія квітки Leucojum aestivum L. (Amaryllidaceae J. St.-Hil.)Фіщук, О. С.; Fishchuk, O. S.
2020Структура рослинних експозицій кременецького ботанічного садуЛіснічук, А. М.; Гуцало, Н. Б.; Lisnichuk, A. M.; Hutsalo, N. B.
2020Платан кленолистий (Platanus acerifolia Willd.) в умовах міст степової зони УкраїниЗагорулько, А. О.; Коршиков, І. І.; Zahorulko, А. O.; Korshykov, I. I.
2020Класифікація роду Clematis L. та інтродукція в Кременецькому ботанічному садуБерідзе, О. І.; Ковальчук, І. О.; Beridze, O. I.; Kovalchuk, І. О.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17