Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17465
Title: Кристалоквазіхімічний механізм твердофазного синтезу ферит-хромітів магнію
Authors: Бітнєва A. B.
Матківський M. П.
Bibliographic description (Ukraine): Бітнєва A. B., Матківський M. П. Кристалоквазіхімічний механізм твердофазного синтезу ферит-хромітів магнію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. № 10. C. 32-36
Issue Date: 2006
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Series/Report no.: Хімія;
Abstract: Запропоновано механізм утворення ферит-хромітів магнію з суміші відповідних оксидів за допомогою кристалоквазіхімічної моделі шляхом накладання кристалохімічних складових з антишпінелідом. Виявлено, що на поверхні оксиду магнію утворюються катіонні вакансії, а процеси на поверхні тривалентного оксиду супроводжуються утворенням аніонних вакансій.
Описан механизм образования ферит-хромитов магния из смеси соответствующих оксидов с точки зрения теории кристалоквазихимии. Выявлено, что на поверхности оксида магния происходит образование катионных вакансий, а процессы на поверхности трехвалентных оксидов сопровождаются образованием анионных вакансий.
It was considered process of formation Magnesium Ferrite, Magnesium Chromite and Magnesium Ferrite-Chromites from position of defect state chemistry. It was determined that on the Magnesium oxide surface created defect phases with anion vacanaes, Iron (III) oxide - cation vacancies Chromine oxide - cation vacancies and installation Chromine.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17465
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. № 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2006-10-32-36.pdf55,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.