Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17488
Название: Вплив структури гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на каталітичний процес утворення тіосемикарбазидів
Авторы: Янчук, M. I.
Іванець, Л. М.
Жеребчук, О. В.
Библиографическое описание: Янчук M. I., Іванець Л. М., Жеребчук О. В. Вплив структури гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот на каталітичний процес утворення тіосемикарбазидів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. № 10. C. 39-44
Дата публикации: 2006
Издательство: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Серия/номер: Хімія;
Краткий осмотр (реферат): Вивчена кінетика реакцій гідразидів О,О-діарилтіофосфорних кислот з фенілізотіоціанатом, що каталізується піридином, в бензольному розчині при 25°С. Піридин проявляє значний каталітичний ефект в реакції утворення фосфоровмісних тіосемикарбазидів. Встановлена кореляція між реакційною здатністю гідразидів в каталітичній реакції та їх структурою. Каталітична активність піридину зростає по мірі зменшення основності гідразидів. Чутливість реакції до впливу замісників в молекулах гідразидів знижується при переході від некаталітичного до каталітичного процесу. Показано, що каталіз піридином має основну природу.
Изучена кинетика катализируемых пиридином реакций гидразидов О,О-диарилтиофосфорных кислот с фенилизотиоцианатом в бензольном растворе при 25°С. Пиридин проявляет значительный каталитический эффект в реакции образования фосфорсодержащих тиосемикарбазидов. Установлена корреляция между реакционной способностью гидразидов в каталитической реакции и их структурой. Каталитическая активность пиридина возрастает по мере уменьшения основности гидразидов. Чувствительность реакции к влиянию заместителей в молекулах гидразидов понижается при переходе от некаталитического к каталитическому процессу. Показано, что катализ пиридином имеет основную природу.
Kinetics is studied of catalyze by pyridine reaction of hydrazides О,О-diarylthiophosphatic acids with phenylisothiotcyanate in the benzene solution at 25°C. Pyridine shows a considerable catalytic effect in the reaction of formation of phosphorus containing thiosemicarbazides. Correlation is set between the reactionary power of hydrazides in the catalytic reaction and their structure. The catalytic activity of pyridine increases as far as reduction of basity of hydrazides. To the sensitiveness of reaction to influencing deputies in the molecules of hydrazides falls down in transition from uncatalytic to the catalytic process. It is shown, that the catalysis by pyridine has basic nature.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17488
Располагается в коллекциях:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. № 10

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2006-10-39-44.pdf56,87 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.